Employment and Social Developments in Europe 2019. Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe

Employment and Social Developments in Europe 2019. Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe

Publikacja przygotowana przez Directorate-General of Employment, Social Affairs and Inclusion na zlecenie Komisji Europejskiej potwierdza, że UE jest dobrze przygotowana do ochrony i poprawy standardów życia obywateli, jednocześnie realizując ambitne przejście na gospodarkę zrównoważoną pod względem środowiskowym.

Raport potwierdza ciągły rozwój gospodarki UE, rekordy w historii wysokiego zatrudnienia i niskiego bezrobocia, a także poprawiającą się sytuację społeczną, przy czym liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nadal spada poniżej poziomu przedkryzysowych czasów.

Autorzy jednak podkreślają, że starzenie się, globalizacja, transformacja technologiczna, zmiana klimatu i niepewność geopolityczna nadal stanowią wyzwania dla trwałości tych osiągnięć i modelu społeczno-gospodarczego UE. Obywatele coraz częściej oczekują od rządów przyspieszenia przejścia na zrównoważoną ekologicznie i społecznie gospodarkę, która by przynosiła korzyści wszystkim i nie wykluczała nikogo. Z tego względu publikacja jest poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju, ale z naciskiem na jej wymiar społeczny. Raport zawiera analizę działalności politycznej, która mogłaby zachować konkurencyjność UE, utrzymać wzrost całej populacji UE i przyszłych pokoleń, a jednocześnie przejść do gospodarki neutralnej dla klimatu. Taka działalność wymaga planowania kwestii społecznych z odpowiednim wyprzedzeniem, na etapie projektowania, a także we wdrażaniu wszystkich decyzji politycznych.

Pobierz publikację>>>