Disclose What Matters: Bridging the Gap Between Investor Needs and Company Disclosures on Sustainability

Disclose What Matters: Bridging the Gap Between Investor Needs and Company Disclosures on Sustainability

Raport „Disclose What Matters: Bridging the Gap Between Investor Needs and Company Disclosures on Sustainability” został opracowany przez non-profit organizację Ceres. Publikacja zawiera analizę ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju największych firm na świecie. 

Autorzy raportu stwierdzają, że większość firm na świecie stosują obowiązujące w określonej branży biznesowej ramy ujawniania informacji dot. zrównoważonego rozwoju w celu zapobiegania ryzyka wizerunkowego przedsiębiorstwa. Analiza zawarta w raporcie, jednak, pokazuje, że tylko niewielki odsetek firm na świecie ujawniają ważne dla interesariuszy zagrożenia, które może wywołać działalność firmy. Jeszcze mniejsza ilość przedstawicieli biznesu zapewnia bezpieczeństwo stron trzecich w związku z tymi ujawnieniami.

Pobierz publikację>>>