Common Threads. Designing Impactful Engagement

Common Threads. Designing Impactful Engagement

W raporcie „Common Threads. Designing Impactful Engagement” wskazano, że współczesne firmy potrzebują więcej wiedzy i praktyk w zakresie zaangażowania interesariuszy w proces prowadzania i rozwoju przedsiębiorstwa. Ma to bowiem kluczowe znaczenie dla tworzenia skutecznych strategii biznesowych.  

Angażowanie i dialog z interesariuszami to praktyka realizowana współcześnie przez wiele firm. Autorzy publikacji zauważają, że to narzędzia, które nie są wystarczająco wykorzystywane. Jako jedną z przyczyn wskazują brak określonych i uzgodnionych najlepszych praktyk kształtujących strategie korporacyjne wokół zaangażowania. Dlatego Common Threads mieści w sobie szereg wskazówek, które umożliwią firmom lepsze zaangażowanie zewnętrznych interesariuszy, zajęcie się ich istotnymi kwestiami i wzmocnienie strategii biznesowych.

Według opinii ekspertów SustainAbility przedstawione w publikacji narzędzia mają pomóc firmom starającym się opracowywać i wdrażać strategie, które zwiększą zaangażowanie interesariuszy.

Pobierz publikację>>>