„Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce”

„Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce”

Autorzy: PKPP Lewiatan

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2011

Raport „Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce” przedstawia  główne wnioski z warsztatów z udziałem ekspertów ds. CSR w Polsce oraz analizuje stan dialogu firm z interesariuszami w Polsce na przykładzie pracowników, klientów i organizacji pozarządowych.

Rezultatem prac jest lista głównych błędów i słabości prowadzonego dialogu, jak również skutecznych form słuchania i angażowania każdej z grup. Proponowane rozwiązania zostały ocenione pod kątem trudności wdrożenia oraz wpływu, jaki mogłyby mieć na obecny stan dialogu i jego jakość.

Jak pracowali uczestnicy warsztatów?

Warsztat ekspercki na temat poszukiwania skutecznych form dialogu społecznego w Polsce został poprowadzony według specjalnie dostosowanej do potrzeb związanych ze specyfiką tego warsztatu metodyki „Innovation fostering session” firmy Intel.

Uczestników warsztatów podzielono  na grupy tak, aby w każdej znalazły się osoby na co dzień pracujące w różnych środowiskach i organizacjach. W tym przypadku połączono osoby pracujące w dużych korporacjach z przedstawicielami małego i średniego biznesu oraz organizacji pozarządowych. Każdej z trzech grup powierzono zadanie oceny stanu dialogu oraz wypracowania optymalnych jego form odpowiednio z klientami, pracownikami i otoczeniem społecznym. Warsztaty zostały w sposób zamierzony podzielone na dwie odrębne części:

  • określenie celów i wyzwań; zidentyfikowanie istniejących barier;
  • poszukiwanie nowych rozwiązań i formułowanie propozycji modyfikacji rozwiązań istniejących.

Na koniec warsztatów każda grupa ekspertów prezentowała wyniki swojej pracy, które były następnie komentowane przez wszystkich uczestników sesji.

Źródło: PKPP Lewiatan

Pobierz publikację „Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce