Badanie Menedżerowie 500/Lider CSR

Badanie Menedżerowie 500/Lider CSR

Autorzy: Barbara Szczęsna, Natalia Ćwik

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2010

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand CEE pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przeprowadziło badanie „CSR w Polsce – Menedżerowie 500/ Lider CSR”.

Podstawowe informacje o badaniu

Badanie to jest kontynuacją analizy „Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza – postawy – praktyka”, przeprowadzonej przez FOB w 2003 r. we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii. W tym roku partnerem FOB w projekcie badawczym jest międzynarodowa firma, specjalizująca się we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju do strategii przedsiębiorstw, GoodBrand & Company Polska.

Wyniki badania

Potrzeba budowania marki oraz wizerunku firmy wciąż pozostaje głównym motywem angażowania się firm w CSR – takie odpowiedzi wskazało 76 proc. badanych, podczas gdy w 2003 r. liczba ta wynosiła 72 proc. Pocieszający jest jednak fakt, że równie ważnym motywatorem jest obecnie potrzeba budowania lepszych relacji ze społecznością lokalną – wzrost motywacji w tym obszarze wyniósł ponad jedną trzecią, tj. 42 proc. w 2003 r. do 74 proc. w roku 2010.W porównaniu ze stanem sprzed siedmiu lat wzmocniło się także przekonanie, że długofalowa opłacalność CSR jest jednym z głównych motywów angażowania się firm w działania na rzecz biznesu odpowiedzialnego społecznie – tak twierdzi obecnie 56 proc. w porównaniu z 30 proc. w 2003 r.Projekt badawczy „Menedżerowie 500” został przeprowadzony na grupie kadry menedżerskiej firm znajdujących się na liście 500 największych firm w Polsce wg rankingu magazynu Polityka. Badanie „Lider CSR” zostało przeprowadzone wśród osób, które wytypowano spośród uczestników pierwszego etapu badania, na podstawie oceny wiedzy i zaangażowania w temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Informacje o organizatorach

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – najstarsza i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, posiada status organizacji pożytku publicznego. FOB prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Misją FOB jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

GoodBrand&Company – GoodBrand & Company – firma budująca i wdrażająca strategie zrównoważonego rozwoju dla firm i marek. GBC powstała w 1997 roku w Wielkiej Brytanii, od 2007 działa w Polsce. Doradza markom na całym świecie – posiada oddziały w Londynie, Warszawie, Frankfurcie i Szanghaju. W Polsce w portfolio klientów obsługiwanych przez GBC znajdują się m.in. Danone, Citi Handlowy, Województwo Śląskie, Urząd Miasta Poznań, Polpharma SA, Biedronka/Grupa Jeronimo Martins, Restaura. Firma jest twórcą i właścicielem badania Indeksu Wartości Społecznej Marek (GoodBrand Social Equity Index®) a także wydawcą polsko-angielskiego kwartalnika poświęconego zrównoważonemu i odpowiedzialnemu biznesowi „CR Navigator” (www.crnavigator.com).

Badanie zostało zaprojektowane przez konsultantów CSR firmy GoodBrand & Company z częściowym uwzględnieniem pytań z analizy przeprowadzonej przez FOB w 2003 roku oraz uwag partnerów projektu. Realizacja terenowa zostanie zrealizowana przez wyspecjalizowaną firmę Norstat Polska.

Pobierz Raport_Menedzerowie/ki 500