Analiza odpowiedzialności społecznej profesjonalnych klubów sportowych – raport z badań

Analiza odpowiedzialności społecznej profesjonalnych klubów sportowych – raport z badań

Raport podsumowujący analizę odpowiedzialności społecznej profesjonalnych klubów sportowych w Polsce jest efektem badania przeprowadzonego przez Sportimpakt, komórkę Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Objęte nim zostały kluby z pięciu największych lig sportowych.

Zespół badaczy pochodził z pięciu uczelni, narzędzie konsultowane było z przedstawicielami sektora, a w kontaktach z klubami uczestniczyli także przedstawiciele lig. Podczas zbierania danych badacze kontaktowali się z klubami, dzięki czemu ich przedstawiciele podzielili się dodatkowymi informacjami o swoim klubie. Oprócz tego uwzględniono pięć lig – co daje bardzo szeroki przekrój przez kluby z lig zawodowych w Polsce. Kluby objęte analizą to przedstawiciele najpopularniejszych sportów: piłki nożnej, żużla, piłki siatkowej oraz koszykówki.

Zebrane informacje pokazują trendy w odpowiedzialności społecznej klubów sportowych w Polsce. Ukazują, jak na tym etapie jest rozumiana odpowiedzialność w klubach i umożliwiają wyróżnienie organizacji, które działają w niej na szerszą skalę. Jak podkreślają autorzy projektu, szczególnie istotny jest fakt, że na ich podstawie możliwe byłoby opracowanie dobrych praktyk i opisanie działań odnoszących się do różnych przejawów odpowiedzialności, które szczególnie zasługują na uwagę i mogą stanowić przykład dla innych. Szczegółowe informacje o projekcie można przeczytać na stronie Sportimpakt.

POBIERZ RAPORT >>

Źródło: Sportimpakt