Access Sustainalytics’ Third ESG Risk Ratings Whitepaper Report

Access Sustainalytics’ Third ESG Risk Ratings Whitepaper Report

Access Sustainalytics’ Third ESG Risk Ratings Whitepaper Report jest trzecią częścią serii ocen ryzyka ESG stworzony przez organizację Sustainalytics. Niniejszy raport koncentruje się na siedmiu konkretnych przypadkach użycia ocen organizacji. 

Do przypadków używanych w publikacji można odnieść:

  • Przechyły przemysłowe. Oceny ryzyka ESG okazały się przydatne w tworzeniu przechyłów branżowych, które inwestorzy mogliby potencjalnie wykorzystać w celu zaradzenia różnicom w ryzyku ESG na poziomie branży.
  • Średni ważony koszt kapitału (WACC) skorygowany o ryzyko ESG: Bada się związek między wartościami WACC a wynikami oceny ryzyka ESG dla 3 542 przedsiębiorstw i buduje się model do rejestrowania premii za ryzyko ESG w analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
  • Inteligentna wersja beta ESG: Wyniki oceny ryzyka ESG można łączyć z podstawowymi danymi wejściowymi, w tym stopą dywidendy, w procesie budowy portfela opartego na zasadach.
  • Strategie Best-in-Class (BIC): Tworzymy 48 dyskretnych portfeli BIC i używamy modelu Carharta do testowania statystycznie istotnej alfa.
  • Techniki badań przesiewowych: Korzystając z koncepcji ryzyka niemożliwego do opanowania, organizacja tworzy innowacyjną strategię badań przesiewowych, która usuwa firmy z 18 branż wysokiego ryzyka.
  • Inwestycje tematyczne: łącząc ratingi ryzyka ESG z badaniami zrównoważonego rozwoju Sustainalytics, opracowuje się zintegrowana strategia portfela, która łączy pozytywny wpływ z minimalizacją ryzyka ESG.
  • Zaangażowanie korporacyjne: Organizacja zilustrowała, w jaki sposób ratingi ryzyka ESG mogą potencjalnie zostać wykorzystane przez inwestorów do usprawnienia procesów zaangażowania.

Pobierz publikację>>>