A picture of Poland. Statistics for SDGs

A picture of Poland. Statistics for SDGs

W 2015 r. Polska została jednym z 193 sygnatariuszy Rezolucji ONZ w sprawie Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W lipcu 2018 r. po raz pierwszy prezentuje swoje postępy we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) podczas krajowych przeglądów na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ.

Z tej okazji GUS, jako koordynator procesu monitorowania SDGs w Polsce, przygotował publikację A picture of Poland SDGs, która ma na celu przybliżyć czytelnikom z innych państw obraz naszego kraju oraz rolę, jaką ma do spełnienia Polska w osiąganiu celów Agendy 2030.

Informacje zawarte w publikacji zostały zainspirowane priorytetami rozwojowymi dla kraju, wskazanymi w dokumencie Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018, przygotowanym na tegoroczny przegląd przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Publikacja, jako wydawnictwo skierowane głównie do odbiorców zagranicznych, dostępne jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej.

Pliki do pobrania:

A picture of Poland SDGs