Wszystkie materiały (347 materiałów)

Wszystkie obszary

EU Issue Insight on Sustainable Finance

EU Issue Insight on Sustainable Finance

Publikacje i badania CSR

„EU Issue Insight on Sustainable Finance” to publikacja przygotowana przez CSR Europe. Zanalizowano w niej plan działań Komisji Europejskiej dotyczący zrównoważonych finansów i ogólnounijnej taksonomii w sprawie zielonych inwestycji. Celem raportu jest przyjrzenie się, które z działań podejmowanych przez KE są skuteczne. 

czytaj więcej