Wszystkie materiały (8 materiałów)

Ład organizacyjny

Pierwsze wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Pierwsze wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Publikacje FOB

80% menedżerów i menedżerek CSR dostrzega wpływ CSR w Polsce na sposób funkcjonowania biznesu[1] – to pierwsze wyniki najnowszego badania „Menedżerowie CSR”, realizowanego w okresie maj-lipiec, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, we współpracy z Instytutem PBS oraz Deloitte.

czytaj więcej