Artykuły eksperckie (109 materiałów)

CSR i zrównoważony rozwój

Menadżer CSR liderem zmiany

Menadżer CSR liderem zmiany

Artykuły eksperckie

Z perspektywy kolejnych lat rozwoju CSR w Polsce możemy podsumować, co się udało, nad czym trzeba jeszcze pracować i co najważniejsze dla tej debaty, jaki wkład w upowszechnianie odpowiedzialnego biznesu mają ludzie, a szczególnie menadżerowie i menadżerki CSR.

czytaj więcej

Partnerstwa międzysektorowe motorem napędowym CSR

Artykuły eksperckie

Tworzenie partnerstw międzysektorowych jest skutecznym narzędziem realizacji celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale jest to narzędzie dość skomplikowane w użyciu. Mamy jednak w Polsce świetne przykłady na to, że taka współpraca może przynosić wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

czytaj więcej
Wywiad z Maciejem Mazurem, Dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polskim LNG S.A.

Wywiad z Maciejem Mazurem, Dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polskim LNG S.A.

Artykuły eksperckie

Inwestycja taka jak terminal LNG w Świnoujściu, zwany potocznie „Gazoportem w Świnoujściu” to jedna z najważniejszych polskich inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat. W założeniach miała zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, jednak jak inne podobnie duże inwestycje wiązała się z oporami społeczności lokalnej oraz uciążliwością dla środowiska. Dlatego postanowiliśmy zapytać pana Macieja Mazura – Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polskim LNG S.A., o działania, jakie firma podjęła by sprostać stojącym przed nią wyzwaniom.

czytaj więcej

Zazieleniając Polską gospodarkę nie uczmy się na błędach innych

Artykuły eksperckie

Ekologiczna gospodarka, wbrew powszechnemu poglądowi, nie oznacza umartwiania się i wyrzeczeń. Wymaga „jedynie” rewolucji w sposobie spostrzegania świata przez liderów biznesowych. By była ona możliwa kluczowa jest współpraca z administracją państwową. Jednak, zamiast ślepo naśladować w tym względzie rozwiązania innych wyszukujmy najlepsze pomysły i uczmy się na błędach.

czytaj więcej

Autoewaluacja CSR oparta na priorytetach

Artykuły eksperckie

Małe i średnie przedsiębiorstwa, choć generują blisko trzy czwarte polskiego PKB, w ograniczonym stopniu prowadzą swój biznes w duchu koncepcji odpowiedzialności społecznej. Często przeszkodą jest ograniczona możliwość mierzenia wyników na tym polu lub jej wysokie koszty. Narzędzia autoewaluacyjne, choć nie mogą wskazać twardych danych, są odpowiedzią na to wyzwanie. Jednym z nich jest oparty na priorytetach model A. B. Carolla.

czytaj więcej
„Najważniejsze jest innowacyjne myślenie i ciągłe szukanie udoskonaleń, także w filantropii”  – wywiad z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation

„Najważniejsze jest innowacyjne myślenie i ciągłe szukanie udoskonaleń, także w filantropii” – wywiad z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation

Artykuły eksperckie

Założenia zrównoważonego rozwoju w IKEA realizowane są na dwóch płaszczyznachjednocześnie. Z jednej strony, zasady społecznej odpowiedzialności to integralna część strategii biznesowej firmy, z drugiej – dochody ze sprzedaży zasilają działalność jednej z największych fundacji dobroczynnych na świecie. O tym, jak role lidera w biznesie i filantropii uzupełniają się nawzajem, z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation rozmawiała Agnieszka Abec z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

czytaj więcej

Odpowiedzialność dla dorosłych

Laureaci Pióra odpowiedzialności

Fakt, że ciało świetnie sprzedaje, wiedzą od dawna wszyscy marketerzy, którzy z upodobaniem przez co najmniej dwie dekady wykorzystywali zmysłowość, by reklamować czasami tak kuriozalne produkty jak gładź gipsowa. To, że sprzedaje też szczytne idee, od dawna wiedzą ekologiczni i polityczni aktywiści, którzy w imię szczytnych idei obnażają swoje ciało bądź uprawiają seks w miejscach publicznych. Jednak związek seksualności z odpowiedzialnością społeczną jest tematem wciąż nowym i dla wielu nieakceptowalnym.

czytaj więcej