Wszystkie materiały (213 materiałów)

Wszystkie obszary

Annual CSR Outlook 2015

Annual CSR Outlook 2015

Publikacje i badania CSRCSRinfo

Jakie są trzy najważniejsze trendy CSR, na które menedżerowie powinni zwrócić uwagę w 2015 roku? Jak branża energetyczno-paliwowa odpowiada na wyzwania zrównoważonego rozwoju? Jakie wydarzenia były najważniejsze w 2014 roku? Na te pytania odpowiada najnowszy raport Annual CSR Outlook 2015.

czytaj więcej
The WBCSD Global Water Tool©

The WBCSD Global Water Tool©

Publikacje i badania CSRWBCSD

WBCSD przygotowało ogólnie dostępne i darmowe narzędzie pozwalające na identyfikację głównych czynników ryzyka i szans związanych z zarządzaniem wodą w organizacji. Działania na tym polu stają się coraz częściej ważnymi zagadnieniami dla firm z branży spożywczej, chemicznej oraz w przemyśle.

czytaj więcej
Raport „Sustainable Signals”

Raport „Sustainable Signals”

Publikacje i badania CSRMorgan Stanley Institute for Sustainable Investing

71 proc. aktywnych inwestorów indywidualnych jest zainteresowanych odpowiedzialnymi inwestycjami. Prawie dwóch na trzech uważa także, że odpowiedzialne inwestowanie stanie się dominującą praktyką na rynku inwestycyjnym w ciągu najbliższych 5 lat. Jednocześnie, choć dostrzegają korzyści jakie z CSR czerpią firmy, tylko około połowa inwestorów dostrzega bezpośrednie przełożenie na własne korzyści na tym polu.

czytaj więcej
Zrównoważony Rozwój – Zastosowania: Woda w mieście

Zrównoważony Rozwój – Zastosowania: Woda w mieście

Publikacje i badania CSRFundacja Sendzimira

Poradnik koncentruje się na temacie wody w mieście. Pokazuje rolę miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców, w tym przede wszystkim zdrowie, bioróżnorodność i wzmocnienie sieci połączeń ekologicznych, kształtowanie przestrzeni publicznych i zwiększenie ich atrakcyjności, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, klimat i przewietrzanie miasta.

czytaj więcej
Raport „Joining Forces: Collaboration and Leadership for Sustainability.”

Raport „Joining Forces: Collaboration and Leadership for Sustainability.”

Publikacje i badania CSRMIT Sloan Management Review, The Boston Consulting Group i UN Global Compact

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez MIT Sloan Management Review, The Boston Consulting Group oraz UN Global Compact coraz więcej firm na świecie decyduje się na podjęcie współpracy z dostawcami, NGO, z innymi firmami w ramach inicjatyw sektorowych, rządem lub nawet z konkurencją, w celu stania się bardziej zrównoważonymi.

czytaj więcej
Raport „Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej (2014)”

Raport „Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej (2014)”

Publikacje i badania CSRKomisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Manfred J. Wondrak

Wiele badań zrealizowanych w Unii Europejskiej wskazuje, że zarządzanie różnorodnością jest źródłem wartości w biznesie. Korzyści biznesowe nie wynikają po prostu z samego faktu istnienia różnorodności wśród pracowników, lecz do ich pojawienia się niezbędne jest skuteczne zarządzanie różnorodnością. W niniejszym raporcie przedstawiono informacje na temat bieżącego stanu wdrażania zarządzania różnorodnością wśród sygnatariuszy 111 Kart Różnorodności oraz wpływu podpisania Karty Różnorodności na rozwój polityki różnorodności i działań sygnatariuszy w tym zakresie.

czytaj więcej
„Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey” (2015)

„Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey” (2015)

Publikacje i badania CSRDeloitte

Jak wynika z najnowszego raportu Deloitte „Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey” (2015) 6 na 10 pracowników z pokolenia Y przy wyborze pracodawcy zwraca uwagę na misję firmy i realizowane przez nią cele. Millenialsi oczekują od biznesu angażowania się w sprawy społeczne czy środowiskowe. Biznes to nie tylko praca przy biurku, ale i realizowanie wyższych idei – twierdzą. Dlatego coraz częściej firmy podejmują takie działania CSR, które mogą być również istotne z punktu widzenia pokolenia Y.

czytaj więcej