Wszystkie materiały (229 materiałów)

Wszystkie obszary

Raport „Driving Revenue Growth Through Sustainable Products and Services”

Raport „Driving Revenue Growth Through Sustainable Products and Services”

Publikacje i badania CSRThe Conference Board

Według najnowszego raportu organizacji The Conference Board, przychody z koszyka produktów określanych przez korporacje mianem „zrównoważonych” wzrosły o 91 proc. między 2010 a 2013 r. Dla firm nowtowanych w amerykańskim indeksie S&P Global 100, które wyróżniają w swoim portfolio produktów te zrównoważone – wartość przychodu płynąca z ich sprzedaży rosła 6 razy szybciej niż pozostałych.

czytaj więcej
Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+ Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko

Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+ Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko

Publikacje i badania CSRTomasz Schimanek, Joanna Kotzian , Magdalena Arczewska

Poradnik dotyczy zarządzania wiekiem, czyli konkretnego aspektu zarządzania pracownikami, który wykorzystuje ich zróżnicowanie wiekowe. Takie działanie dotyczy pracowników w różnym wieku, ale bardzo często obejmuje osoby 50+ z uwagi na ich trudną sytuację na rynku pracy. Z większości przedstawionych w poradniku praktyk zarządzania wiekiem mogą korzystać nie tylko pracownicy 50+, lecz także wszyscy zatrudnieni – bez względu na wiek, jest więc on uniwersalnym narzędziem skierowanym do pracodawców.

czytaj więcej
„Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie”

„Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie”

Publikacje i badania CSRBeata Faracik, Joanna Szymonek

Polskie zamówienia publiczne wciąż w niewielkim stopniu uwzględniają kryteria społeczne i środowiskowe. W 2012 r. zielone zamówienia wyniosły jedynie 12%, a społeczne – niecałe 3% ogólnej wartości zamówień publicznych, mimo zakładanych celów na poziomie odpowiednio 20% i 10%. Skąd ta różnica? Próba odpowiedzi w raporcie przygotowanym przez Beatę Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu) i Joannę Szymonek (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Milestones).

czytaj więcej