Artykuły eksperckie (109 materiałów)

CSR i zrównoważony rozwój

Pękające mury między sektorami

Artykuły eksperckie

Sukces we współczesnym świecie będą odnosiły te osoby, organizacje, firmy lub instytucje, które poza męskimi, posiadają także cechy charakterystyczne i powszechnie przypisywane kobietom. Nie chodzi tu jednak o przeciwstawianie sobie obu płci, ale o wprowadzenie równowagi do zarządzania, balansu, w którym mniej będzie rywalizacji, a więcej otwartości na współpracę.

czytaj więcej

Odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu – rozwój koncepcji w myśli społecznej

Artykuły eksperckie

Kategorie etyki i biznesu wydają się sobie bardzo odległe. Z jednej strony jednak temat biznesu etycznego jest coraz częściej poruszany przez opinię publiczną z drugiej zaś podmioty gospodarcze aspirują do bycia firmą odpowiedzialną. Za początki odpowiedzialności biznesu przyjąć można moment powstawania pierwszych przedsiębiorstw, zawsze bowiem znajdowali się właściciele, którzy uwzględniali potrzeby pracowników czy społeczeństwa, biorąc odpowiedzialność za biznes, który prowadzili oraz jego otoczenia.

czytaj więcej

CSR nie umarł ale wymaga redefinicji

Laureaci Pióra odpowiedzialności

Po dekadzie zaawansowanych działań w zakresie odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa dostrzegają mielizny tradycyjnego pojmowania CSR. Odpowiedzialność społeczna firm spełnia swoją rolę – ale żeby prowadziła do lepszego rozwiązywania problemów społecznych, potrzebna jest zmiana podejścia na bardziej strategiczne.

czytaj więcej

Zaklęty krąg nędzy

Laureaci Pióra odpowiedzialności

„Żyjemy w okresie zrównywania poziomów: zrównują się majątki, zacierają się różnice poziomu kulturalnego różnych klas społecznych, zrównują się płcie. Zrównują się również kontynenty.” – pisał w „Buncie mas” z 1929 roku José Ortega y Gasset. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy nawet najbardziej absurdalne przejawy nierówności bywają rozdmuchiwane przez media do niebotycznych rozmiarów, takie opinie czyta się jak smutny żart. Trzeba jednak przyznać, że hiszpański filozof dostrzegł w świecie rzeczywistym zjawiska społeczne, które w poprzednich wiekach gościły raczej na kartach utopii, tudzież bywały – z wiadomym skutkiem – wcielane w życie przez władze rewolucyjne.

czytaj więcej