Artykuły eksperckie (71 materiałów)

Ład organizacyjny

Autoewaluacja CSR oparta na priorytetach

Artykuły eksperckie

Małe i średnie przedsiębiorstwa, choć generują blisko trzy czwarte polskiego PKB, w ograniczonym stopniu prowadzą swój biznes w duchu koncepcji odpowiedzialności społecznej. Często przeszkodą jest ograniczona możliwość mierzenia wyników na tym polu lub jej wysokie koszty. Narzędzia autoewaluacyjne, choć nie mogą wskazać twardych danych, są odpowiedzią na to wyzwanie. Jednym z nich jest oparty na priorytetach model A. B. Carolla.

czytaj więcej
„Najważniejsze jest innowacyjne myślenie i ciągłe szukanie udoskonaleń, także w filantropii”  – wywiad z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation

„Najważniejsze jest innowacyjne myślenie i ciągłe szukanie udoskonaleń, także w filantropii” – wywiad z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation

Artykuły eksperckie

Założenia zrównoważonego rozwoju w IKEA realizowane są na dwóch płaszczyznachjednocześnie. Z jednej strony, zasady społecznej odpowiedzialności to integralna część strategii biznesowej firmy, z drugiej – dochody ze sprzedaży zasilają działalność jednej z największych fundacji dobroczynnych na świecie. O tym, jak role lidera w biznesie i filantropii uzupełniają się nawzajem, z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation rozmawiała Agnieszka Abec z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

czytaj więcej

Esej o sztuce raportowania

Artykuły eksperckie

Raportowanie społeczne to wymagający proces, gdyż łączy szereg pozornie całkowicie rozbieżnych elementów. „Esej o sztuce raportowania” Mirelli Panek-Owsiańskiej odpowiada na pytania: co raportować, w jaki sposób, a także co chyba najtrudniejsze – co zrobić z gotowym raportem?

czytaj więcej

Raportowanie społeczne organizacji pozarządowych

Artykuły eksperckie

Pytanie o to, dlaczego warto podjąć trud i wdrożyć procesy związane z raportowaniem kwestii etycznych, ekologicznych i społecznych w organizacji pozarządowej wydaje się być w swej istocie zbliżone do pytania o to, dlaczego warto czynić dobrze. Wzniosłe idee uzasadniające oba rodzaje działania nie zawsze i nie wszystkich mogą przekonywać, rzadko kto jednak oprze się argumentom w postaci potencjalnych, acz konkretnych korzyści wynikających z ich podjęcia. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej, odwołując się do jednego z możliwych modeli raportowania społecznego w organizacji pozarządowej, opartego o wytyczne GRI (Global Reporting Initiative).

czytaj więcej