Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania CSR

Wybrany obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne

Zobacz wszystkie publikacje

Raport „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu”

Opublikowany przez Clean Clothes Polska i Fundację Kupuj Odpowiedzialnie raport pt. „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu” jest pierwszą publikacją przedstawiającą sytuację osób zatrudnionych w łańcuchach dostaw polskich firm odzieżowych: LPP, Carry i Monnari.

CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich

Publikację pt. „CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich” została opracowana przez Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą (SPCC) we współpracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux będąca przeglądem dobrych praktyk skandynawskich firm w zakresie łańcucha dostaw.

Sustainable Purchasing & Supply Chain Management. Practical Guide

Organizacja Business & Society Belgium wydała publikację z zakresu zrównoważonych zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem, który krok po kroku wskazuje, jak stworzyć skuteczną strategię zrównoważonych zakupów.

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w ciągu całego życia produktu.

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w całym łańcuchu dostaw.

The Responsible Investor’s Guide to Commodities. An overview of best practices across commodity-exposed asset classes

Publikacja „The Responsible Investor’s Guide to Commodities An overview of best practices across commodity-exposed asset classes” UN Global Compact, Principles for Responsible Investment, on Values i Swiss Federal Department of Foreign Affairs opisuje w jaki sposób inwestorzy instytucjonali mogą inwestować w towary z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Łańcuch dostaw firm odzieżowych

Amerykańskie firmy odzieżowe stosują kodeksy postępowania i dokonują audytu dostawców, lecz bardzo niewiele z nich rozlicza kadrę kierowniczą za poprawę w zakresie zgodności z prawem praktyk stosowanych w łańcuchu dostaw.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny