Artykuły eksperckie (52 materiały)

CSR ogólnie

„Najważniejsze jest innowacyjne myślenie i ciągłe szukanie udoskonaleń, także w filantropii”  – wywiad z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation

„Najważniejsze jest innowacyjne myślenie i ciągłe szukanie udoskonaleń, także w filantropii” – wywiad z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation

Artykuły eksperckie

Założenia zrównoważonego rozwoju w IKEA realizowane są na dwóch płaszczyznachjednocześnie. Z jednej strony, zasady społecznej odpowiedzialności to integralna część strategii biznesowej firmy, z drugiej – dochody ze sprzedaży zasilają działalność jednej z największych fundacji dobroczynnych na świecie. O tym, jak role lidera w biznesie i filantropii uzupełniają się nawzajem, z Perem Heggenesem, dyrektorem generalnym IKEA Foundation rozmawiała Agnieszka Abec z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

czytaj więcej

Odpowiedzialność dla dorosłych

Laureaci Pióra odpowiedzialności

Fakt, że ciało świetnie sprzedaje, wiedzą od dawna wszyscy marketerzy, którzy z upodobaniem przez co najmniej dwie dekady wykorzystywali zmysłowość, by reklamować czasami tak kuriozalne produkty jak gładź gipsowa. To, że sprzedaje też szczytne idee, od dawna wiedzą ekologiczni i polityczni aktywiści, którzy w imię szczytnych idei obnażają swoje ciało bądź uprawiają seks w miejscach publicznych. Jednak związek seksualności z odpowiedzialnością społeczną jest tematem wciąż nowym i dla wielu nieakceptowalnym.

czytaj więcej

User-driven innovation – jak tworzyć innowacje w oparciu o potrzeby klientów?

Artykuły eksperckie

Liczba źródeł pochodzenia innowacji jest właściwie nieograniczona – mogą one być wynikiem badań prowadzonych przez działy Research and Development, efektem analiz rynku i konkurencji, mogą też być tworzone przez placówki naukowe współpracujące z przedsiębiorstwem, bądź nawet pojedynczego pracownika. Wszystkie te rozwiązania obarczone są dużym ryzykiem nieodpowiadania na realne potrzeby i wymagania klientów. Bezpieczniejszym sposobem na wprowadzanie innowacji jest konsultowanie ich projektów bezpośrednio z ich przyszłymi odbiorcami, a więc z klientami (obecnymi lub potencjalnymi) firmy. O angażowaniu klientów w proces tworzenia innowacji mówi koncepcja user-driven innovation (pojęcie tłumaczone jest na polski jako „popytowe podejście do innowacji”).

czytaj więcej

Raportowanie społeczne organizacji pozarządowych

Artykuły eksperckie

Pytanie o to, dlaczego warto podjąć trud i wdrożyć procesy związane z raportowaniem kwestii etycznych, ekologicznych i społecznych w organizacji pozarządowej wydaje się być w swej istocie zbliżone do pytania o to, dlaczego warto czynić dobrze. Wzniosłe idee uzasadniające oba rodzaje działania nie zawsze i nie wszystkich mogą przekonywać, rzadko kto jednak oprze się argumentom w postaci potencjalnych, acz konkretnych korzyści wynikających z ich podjęcia. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej, odwołując się do jednego z możliwych modeli raportowania społecznego w organizacji pozarządowej, opartego o wytyczne GRI (Global Reporting Initiative).

czytaj więcej

Tworzenie wartości wspólnej – przyszłość odpowiedzialności biznesu?

Artykuły eksperckie

Aktywność gospodarcza jest niezaprzeczalnie źródłem bogactwa i rozwoju. Jednak, jak nigdy dotąd, odczuwamy koszty zewnętrzne działalności biznesowej. Pogorszenie stanu środowiska naturalnego, pogłębiające się rozwarstwienie dochodów i obniżenie jakości życia to tylko niektóre z nich. Dostrzeżenie obu stron rozwoju ekonomicznego spowodowało, iż zaczęto zastanawiać się nad rolą przedsiębiorstwa w społeczeństwie, a jego aktywność rozpatrywać w szerszym kontekście. Firmy zaczęły więc angażować się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialność (CSR). Stało się to jednak źródłem dylematu – rozwiązywanie przez biznes problemów społecznych i środowiskowych wymaga nie tylko odpowiedniego know-how, ale również nakładów finansowych.

czytaj więcej

Drużyna B ratuje Planetę A

Artykuły eksperckie

Jest 13 czerwca 2013, znajdujemy się w jednej z najbardziej prestiżowych londyńskich sal galowych, siedzibie Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Na scenie siedem osób, na widowni nieco ponad dwieście, transmisja na żywo gromadzi uczestników przeszło pięćset specjalnie zorganizowanych spotkań w stu dwudziestu krajach na świecie.

czytaj więcej

Zrównoważony rozwój a kapitał ludzki

Artykuły eksperckie

W czasach, gdy coraz bardziej zwraca się uwagę na rozwój kapitału społecznego, zasady odpowiedzialności w stosunku do pracowników są kluczowym czynnikiem. Dobre warunki pracy i przyjazna atmosfera pomiędzy pracownikami bezpośrednio wpływają na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników.

czytaj więcej

CSR we Włoszech

Artykuły eksperckie

Przyglądając się idei CSR we Włoszech, dostrzec można dwa uzupełniające się trendy. Z jednej strony zauważyć da się liczne analogie i silne podobieństwa do nurtów typowych dla reszty Europy, z drugiej jednak nie może umknąć uwadze pewna specyfika regionalna i charakterystyczne cechy wyróżniające.

czytaj więcej