Publikacje

Analiza Tematyczna „Szczyt Ziemi Rio+20: Przyszłość jakiej chcemy”

W czerwcu 2012 odbyła się w Rio De Janeiro Konferencja Rio+20. FOB analizuje osiągnięcia konferencji, podczas której dostrzeżono znaczenie odpowiedzialnego biznesu jako aktywnego partnera w budowaniu zrównoważonego rozwoju.

Innowacje i CSR w MŚP – raport

Polskie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z zasadami CSR, choć prawie dwie trzecie z nich nie zna znaczenia tego terminu. Trochę lepiej jest w obszarze innowacji. Alarmujące jest natomiast to, że aż 29 procent badanych przedsiębiorstw nie posiada strategii rozwoju – wynika z najnowszego raportu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Screening CentrumCSR.PL

75% największych polskich firm na swoich stronach internetowych posiada sekcje dedykowane ekologicznym i społecznym aspektom swojej działalności. Jednak większość publikowanych informacji jest ogólnikowych i wybiórczych – wynika z badania przeprowadzonego przez fundację CentrumCSR.PL i DNV.

Komunikacja CSR – przebadano konsumentów i firmy

Effective PR i program BIZON Radia PIN przebadali konsumentów oraz firmy pod kątem komunikacji działań CSR. Jak się okazuje, działania komunikacyjne biznesu są niedostosowane do oczekiwań konsumentów, ale obydwie strony uznają CSR za wartościowy.

Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executives

Publikacja „Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executives” przygotowana przez CSRinfo jest praktycznym przewodnikiem dla biznesu, zawierającym praktyczne wskazówki jak zbudować strategię CSR w spółce giełdowej, wraz z wypracowanymi standardami oraz korzyściami jakie przynosi zarządzanie firmą w sposób społecznie odpowiedzialny.

Wyniki badania ilościowego realizowanego w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”

W ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” Forum Odpowiedzialnego Biznesu przebadało przedstawicieli biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Celem badania było sprawdzenie stopnia wdrażania zasad CSR na Śląsku, analiza barier dotyczących wdrażania zasad CSR na Śląsku, analiza potrzeb związanych z realizacją strategii CSR, analiza zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz identyfikacja obszarów upowszechniania inicjatyw CSR.

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

Niniejsza publikacja podsumowuje badania przeprowadzone w województwie śląskim w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”, który Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizuje wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

The Road to 2020: Corporate Progress on The Ceres Roadmap for Sustainability – Ceres i Sustainalytics

Badanie ocenia postęp amerykańskich firm w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Ocenie poddano 600 dużych firm, analizując obszary ładu korporacyjnego, zaangażowania interesariuszy, ujawniania danych. Wykorzystano narzędzie wypracowane przez Ceres 21st Century Corporation: The Ceres Roadmap to Sustainability, które zostało zaprojektowane, aby firmy mogły ocenić swoją pozycję na tle konkurentów.

Report on Responsible Business in Poland. Good Practices 2011

It is the tenth time that we have the pleasure to present you with Report…

How Clean is Your Cloud 2012

Raport Greenpeace „How Clean is Your Cloud” podsumowuje zużycie energii przez firmy z sektora IT oraz firmy zajmujące się przetwarzaniem danych w chmurze.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny