Publikacje

Fundacje Korporacyjne w Polsce 2012

W Polsce istnieje już ponad 100 fundacji założonych przez firmy. Jest to liczba porównywalna z liczbą tego typu organizacji w krajach Europy Zachodniej, również w tych o ugruntowanej historii filantropii, gdzie fundacje korporacyjne zaczęły powstawać znacznie wcześniej niż w Polsce. Jakie są polskie fundacje korporacyjne? Forum Darczyńców przeprowadziło już drugie badanie fundacji korporacyjnych, którego wyniki ogłoszone zostały na konferencji w Warszawie 28 listopada br.

GRI Annual Report 2011/12

GRI opublikowało swój roczny raport 2011/12, w którym wskazuje na istotną rolę polityki w upowszechnianiu raportowania społecznego jako standardu biznesowego.

Re: Thinking Consumption. Consumers and the Future of Sustainability

Badanie agencji BBMG, GlobeScan i think-tanku SustainAbility „Regeneration Consumer Study” analizuje zachowania, motywacje i nastawienie konsumentów do zrównoważonej konsumpcji na próbie 6 224 respondentów z sześciu rynków: Brazylii, Chin, Indii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

„Analiza ESG spółek w Polsce” – Czy spółki giełdowe ujawniają dane pozafinansowe?

72,9% spółek giełdowych nie publikuje żadnych informacji w obszarze zarządzania środowiskiem, a 77% emitentów nie informuje rynku na temat odpowiedzialności społecznej. Natomiast bardzo wysoki poziom raportowania można zaobserwować w obszarze ładu korporacyjnego, gdzie aż 98,8% polskich spółek giełdowych publikuje informacje – wynika z projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”

„Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” to dokument wskazujący na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno- gospodarczych.

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II

„15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część II” to kolejna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawierająca case studies firm działających w Polsce, które wdrażają filozofię odpowiedzialnego biznesu do swoich strategii i działań operacyjnych.

Studenci cenią odpowiedzialnych pracodawców – badanie

Ekologia jest ważna w codziennym życiu – tak twierdzi zdecydowana większość polskich studentów. Młodzi ludzie oczekują także odpowiedzialności społecznej i ekologicznej od firm, ceniąc te atrybuty ewentualnych pracodawców wyżej niż międzynarodowe środowisko pracy czy wysoką pozycję firmy na rynku. W oparciu o wyniki najnowszego badania opinii polskich studentów nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialne działania i odpowiedzialny wizerunek stanowić mogą o przewadze konkurencyjnej firmy.

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR

Publikacja „Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR” opisuje doświadczenia związane z działaniami podejmowanymi w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Jest to zbiór najważniejszych elementów, których realizacja może się przyczynić do rozwoju strategii CR w kolejnych przedsiębiorstwach.

Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy

Publikacja „Nowy Świat Pracy – drogi do równości płci na rynku pracy” została wydana w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Czy polskie spółki ujawniają dane ESG?

90% spółek giełdowych w Polsce ujawnia przynajmniej cząstkowe dane z obszaru ładu korporacyjnego. Zdecydowana większość z nich nie docenia wagi ujawniania danych w obszarze miejsca pracy czy relacji społecznych. Takie pierwsze wnioski wypływają z „Analizy ESG spółek w Polsce” – projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny