Wszystkie materiały (39 materiałów)

Uczciwe praktyki operacyjne

Raport „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu”

Raport „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu”

Publikacje i badania CSRClean Clothes Polska i Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Opublikowany przez Clean Clothes Polska i Fundację Kupuj Odpowiedzialnie raport pt. „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu” jest pierwszą publikacją przedstawiającą sytuację osób zatrudnionych w łańcuchach dostaw polskich firm odzieżowych: LPP, Carry i Monnari.

czytaj więcej

Polska na ostatnim miejscu pod względem odpowiedzialnego inwestowania

Publikacje i badania CSREurosif

Aktywa polskich funduszy stosujących strategie odpowiedzialnego inwestowania (SRI) wynoszą nieco ponad 5 mld PLN. Stawia to Polskę na ostatniej pozycji w Europie, gdzie zgodnie ze strategiami SRI zarządzane są aktywa o wartości prawie 7 bln EUR. Takie wyniki w najnowszym raporcie z badania europejskiego rynku odpowiedzialnych inwestycji European SRI Study 2012, w którym udział wzięło 14 europejskich krajów, podał 4 października Eurosif.

czytaj więcej
Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Publikacje i badania CSRGreenhouse Gas Protocol, World Resources Institute, WRI, World Business Council for Sustainable Development

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w ciągu całego życia produktu.

czytaj więcej
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Publikacje i badania CSRGreenhouse Gas Protocol, World Resources Institute, WRI, World Business Council for Sustainable Development

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w całym łańcuchu dostaw.

czytaj więcej
The Responsible Investor’s Guide to Commodities. An overview of best practices across commodity-exposed asset classes

The Responsible Investor’s Guide to Commodities. An overview of best practices across commodity-exposed asset classes

Publikacje i badania CSRIvo Knoepfel i Da vid Imbert , onValues Ltd.

Publikacja „The Responsible Investor’s Guide to Commodities An overview of best practices across commodity-exposed asset classes” UN Global Compact, Principles for Responsible Investment, on Values i Swiss Federal Department of Foreign Affairs opisuje w jaki sposób inwestorzy instytucjonali mogą inwestować w towary z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

czytaj więcej