Artykuły eksperckie (33 materiały)

Uczciwe praktyki operacyjne

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce

Artykuły eksperckie

W okresie od sierpnia do października 2010 przeprowadzone zostały badania świadomości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz jej znaczenia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych wśród inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku kapitałowym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, portal Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl oraz Korporację Badawczą Pretendent. Wyniki badania prezentują i komentują eksperci ds. społecznie odpowiedzialnego inwestowania: Piotr Kaźmierkiewicz i Izabela Kwiatkowska, którzy byli również twórcami metodologii.

czytaj więcej

Nie tylko zielone! Wszystkie kolory zamówień publicznych czyli konsumenci instytucjonalni i zrównoważony rozwój

Artykuły eksperckie

Społeczny i ekologiczny wymiar decyzji konsumenckich, jeszcze niedawno niemal w Polsce niedostrzegany, powoli zaczyna być elementem publicznej debaty. Coraz więcej instytucji angażuje się w kampanie promujące postawy ekologiczne, ale do publicznej świadomości zaczynają przebijać się także kwestie społeczne, związane np. z łamaniem praw pracowniczych czy wyzyskiem producentów z krajów globalnego Południa.

czytaj więcej

Zrównoważony rozwój a odpowiedzialność moralna

Artykuły eksperckie

W jakiej mierze odpowiedzialność za drugiego człowieka jest odpowiedzialnością ekologiczną? Odpowiedzialność w kwestiach ekologicznych jest związana nie tylko z odpowiedzialnością za działania, ale za skutki działań. Filozof Roman Ingarden twierdził, że gdyby odpowiedzialność istniała tylko w chwili dokonania czynu, była by jakoś bezsensowna, zapewne miał na myśli przewidywanie skutków działań.

czytaj więcej