Wszystkie materiały (347 materiałów)

Wszystkie obszary

Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki

Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki

Publikacje i badania CSR

Książka stanowi dorobek konferencji, zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu w grudniu 2005 roku. Reprezentujące różne środowiska grono autorów poszczególnych artykułów przedstawia w niej problematykę edukacji konsumenckiej z różnych punktów widzenia, na różnym poziomie ogólności i posługując się odmiennym instrumentarium pojęciowym i badawczym.
czytaj więcej