Publikacje

Zmiany klimatu: wnioski dla przemysłu budowlanego

Przemysł budowlany jest kluczem to ograniczenia zmian klimatu. Tak wynika z publikacji przygotowanej na podstawie najnowszego raportu IPCC, który ukazał się na początku tego roku.

Mapa Komunikacji CSR

Mapa Komunikacji CSR to kompleksowe narzędzie, będące rezultatem wspólnej pracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Partnerów Strategicznych organizacji. Prezentuje ona najważniejsze metody i obszary komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie.

Inspirator „Zostań ambasadorem/rką równości w miejscu pracy”

Infografika ma pomóc zarówno pracodawcom/czyniom, jak i pracownikom/czkom we wprowadzaniu prostych działań z zakresu polityki różnorodności w firmach, organizacjach i instytucjach.

Pierwszy przewodnik nt. Etycznego Finansowania w ramach projektu PRICE

W kwietniu 2014 r. opublikowany został pierwszy przewodnik tematyczny powstały w ramach projektu PRICE. Już w maju ukaże się drugi z nich. Ich zadaniem jest przybliżenie społeczeństwu idei etycznego finansowania, odpowiedzialnych inwestycji i możliwości jakie może przynieść ich współpraca ze Sprawiedliwym Handlem.

Raport „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu”

Opublikowany przez Clean Clothes Polska i Fundację Kupuj Odpowiedzialnie raport pt. „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu” jest pierwszą publikacją przedstawiającą sytuację osób zatrudnionych w łańcuchach dostaw polskich firm odzieżowych: LPP, Carry i Monnari.

„Gaining Ground : Corporate progress on the Ceres roadmap for sustainability” – raport Ceres i Sustainalytics

W raporcie „Gaining Ground : Corporate progress on the Ceres roadmap for sustainability” zaprezentowano wyniki 613 największych amerykańskich przedsiębiorstw, których akcje znajdują się w publicznym obrocie.

Analiza tematyczna „Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje”

Responsible Supply Chain Management (RSCM) można zdefiniować jako „zarządzanie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wpływem procesu dostaw”. Właśnie tego tematu dotyka analiza tematyczna opublikowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje”.

Dialog z interesariuszami. Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym?

„Dialog interesariuszami. Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym?” to publikacja przygotowana przez Konfederację Lewiatan wraz z Deloitte Advisory Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR”

Ranking Odpowiedzialnych Firm w Dzienniku Gazecie Prawnej

Wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną 28 kwietnia br. ukazał się dodatek podsumowujący VIII edycję Rankingu Odpowiedzialnych Firm, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym.

Branżowe studia przypadku – CSR w 4 branżach

W czasie 5. Targów CSR światło dzienne ujrzało Branżowe Studium Przypadku – publikacja charakteryzująca specyfikę CSR w 4 branżach gospodarki – farmaceutycznej, pożyczkowej, handlu detalicznym i FMCG. Na każdą z nich udało się spojrzeć z perspektywy jednej z firm.

Typ publikacji

Obszar tematyczny