Publikacje

Raport SUSTAINIA100 2014

Doniczki pozwalające drzewom rosnąć na pustyni. Okna dynamicznie zmieniające swój kolor, tak by ograniczyć ilość światła wpadającego do pomieszczeń. Aplikacje dla klientów dające wiedzę o łańcuchu dostaw danej firmy. Te i 96 innych aplikacji ma zdaniem skandynawskiego think-tanku SUSTAINIA sprawić, że nasz świat stanie się bardziej zrównoważony.

Kawowy barometr 2014

Szereg najważniejszych organizacji i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju: Hivos, IUCN Netherlands, Oxfam Novib, Solidaridad i WWF opublikowało raport dotyczący sytuacji producentów kawy. Szczególnie duży nacisk położono w nim na kawę organiczną i produkowaną z poszanowaniem praw lokalnych wytwórców.

Raport z działalności Global Compact za rok 2013

Raport pokazuje najważniejsze obszary działalności Global Compact w 2013 roku. Zostały one zgrupowane w czterech kategoriach: „Uczestnicy”, „Współpraca ONZ – biznes”, „Lokalne Sieci” i „Najważniejsze wyzwania”. Raport zawiera także informacje na temat zarządzania organizacją, transparentności, sposobu określania realizacji celów a także metod finansowania.

Raport „The Africa Sustainability Barometer”, czyli stopień rozwoju zrównoważonego rozwoju w Afryce.

Publikacja jako pierwsza zapewnia przegląd działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju na kontynencie afrykańskim. Prezentuje praktyki nie tylko przedsiębiorstw międzynarodowych, ale również lokalnych podmiotów.

Raport „From Decline to Recovery. A Rescue Package for the Global Ocean”

Międzynarodowa grupa polityków, liderów biznesu i obrońców środowiska przedstawiła propozycję by zakończyć niezrównoważone połowy i zatruwanie oceanów.

Mowa nienawiści – Raport z badań sondażowych

Z wypowiedziami rasistowskimi w Internecie zetknął się co trzeci dorosły Polak oraz aż 70 procent ludzi młodych. Zaskakująco wielu Polaków akceptuje używanie mowy nienawiści – szczególnie wobec Żydów, Romów, muzułmanów i osób nieheteroseksualnych – i nie widzi w niej nic obraźliwego. Takie wyniki uzyskano w najnowszym badaniu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW i Fundacji Batorego.

Badanie „Wszyscy o tym mówią, czy ktokolwiek słucha. Reakcja cen akcji na działania firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.”

Badanie przeprowadzone przez naukowców z ESMT European School of Management and Technology dowiodły, że inwestowanie i w konsekwencji raportowanie działań związanych z CSR ma pozytywny wpływ na rynkową wycenę akcji.

Analiza tematyczna „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”

Obok działań władz lokalnych i samych mieszkańców, w proces budowy bardziej przyjaznych miast zostaje włączony biznes. Może on dzielić się swoimi odpowiedzialnymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami m.in. w ramach 7 wyzwań, wyodrębnionych przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w analizie tematycznej „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”.

Zmiany klimatu: wnioski dla przemysłu budowlanego

Przemysł budowlany jest kluczem to ograniczenia zmian klimatu. Tak wynika z publikacji przygotowanej na podstawie najnowszego raportu IPCC, który ukazał się na początku tego roku.

Mapa Komunikacji CSR

Mapa Komunikacji CSR to kompleksowe narzędzie, będące rezultatem wspólnej pracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Partnerów Strategicznych organizacji. Prezentuje ona najważniejsze metody i obszary komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie.

Typ publikacji

Obszar tematyczny