Wszystkie materiały (346 materiałów)

Wszystkie obszary

The Responsible Investor’s Guide to Commodities. An overview of best practices across commodity-exposed asset classes

The Responsible Investor’s Guide to Commodities. An overview of best practices across commodity-exposed asset classes

Publikacje i badania CSRIvo Knoepfel i Da vid Imbert , onValues Ltd.

Publikacja „The Responsible Investor’s Guide to Commodities An overview of best practices across commodity-exposed asset classes” UN Global Compact, Principles for Responsible Investment, on Values i Swiss Federal Department of Foreign Affairs opisuje w jaki sposób inwestorzy instytucjonali mogą inwestować w towary z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

czytaj więcej
People Matter Lead

People Matter Lead

Publikacje i badania CSRWorld Business Council for Sustainable Development

Publikacja WBCSD „People Matter Lead” opisuje jakie cechy są pożądane u przywódców, którzy będą skutecznie zarządzać biznesem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej
Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions In collaboration

Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions In collaboration

Publikacje i badania CSRWorld Economic Forum in collaboration with The Boston Consulting Group

Raport „Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions” Światowego Forum Ekonomicznego prezentuje wybrnych 16 zrównoważonych firm z rynków wschodzących, które tworząc niekonwencjonalne rozwiązania, pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój w swoich regionach.

czytaj więcej
Monitoring diversity report

Monitoring diversity report

Publikacje i badania CSREuropean network against racism

Raport „Monitoring diversity” autorstwa European Network Against Racism jest drugim raportem Grupy Eksperckiej ds. promowania równości w zatrudnieniu. Raport prezentuje wnioski ze spotkania interesariuszy, które odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Brukseli.

czytaj więcej
Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products

Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products

Publikacje i badania CSRWorld Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute

Publikacja World Business Council for Sustainable Development i World Resources Institute pt. „Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products” powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty drzewne i papiernicze legalnego pochodzenia, na co wskazują niedawne zmiany amerykańskich i unijnych regulacji.

czytaj więcej