Artykuły eksperckie (352 materiały)

Wszystkie obszary

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zaopatrzeniem – jak działać właściwie na rzecz wszystkich

Artykuły eksperckie

Autorzy: Michael Stanly, Bruce Thelen
Tłumaczenie: Karolina Szlasa

Kierownicy działów zamówień często napotykają problemy z pogodzeniem celów biznesowych takich, jak zwiększanie efektywności, obniżanie kosztów, poprawianie wyników – z właściwym działaniem na rzecz społeczeństwa – ochroną środowiska i zasobów oraz sprawiedliwym traktowaniem ludzi.
czytaj więcej

Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm

Artykuły eksperckie

Autor: Ewa Hope, docent Politechniki Gdańskiej, Pełnomocnik Dziekana WZiE ds Public Relations

„Wszystkie media istnieją po to, by wprowadzić do naszego życia sztuczną percepcję i przypadkowe wartości” [1]

Większość osób zajmujących się w Polsce pracami z zakresu public relations, utożsamia je z media relations. Przekonanie to jest oparte na wąsko rozumianej definicji PR, a mianowicie, że są to działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Dodatkowo, powszechnie funkcjonująca wiara w wszechmocność mediów, a raczej w ich nieograniczoną wręcz moc sprawczą wzmacnia to przekonanie. Jeśli więc coś zaistnieje w mediach, a  jeśli uprzednio uda się media – różnymi sposobami – przekonać do emisji informacji pokazującej daną firmę w pozytywnym świetle, to z punktu widzenia PR-owców  cel został osiągnięty: informacja obiektywna – bo za taką uchodzi informacja odredakcyjna –  powinna wpłynąć na sposób postrzegania przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia natomiast odbiorców tych informacji, efekty takich działań niekoniecznie muszą być pozytywne, a informacja pochodząca z mediów nie zawsze uważana jest za obiektywną. 
czytaj więcej

Wyzwania w kryzysie

Artykuły eksperckie

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. badań i rozwoju, FOB

Anatomia rynku jest znacznie bardziej wielowymiarowa, niż chociażby sprzed 20 lat. Umiejętność przewidywania trendów, społecznych i ekologicznych na rynku staje się coraz istotniejszym wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

Rynek CSR rośnie

Artykuły eksperckie

Autorka: Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska FOB

Czeka nas rok prawdy. Konieczność cięć budżetowych pokaże, w których firmach CSR był modą jednego sezonu zamiast elementem strategii biznesowej.

czytaj więcej

Do raportu!

Artykuły eksperckie

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. badań i rozwoju, FOB

Nie ma sensu udowadniać, że firma poświęca się innym, a zarabia tylko przy okazji. Jeżeli działania CSR mają być skuteczne jako narzędzie budowania reputacj i firmy, trzeba o nich odpowiednio informować. Z drugiej strony sama komunikacja, choćby najlepsza, nie zbuduje pozycji firmy, jeśli nie będą za nią stać rzeczywiste działania.

czytaj więcej

Relacja z konferencji 28.05.2009

Artykuły eksperckie

Relacja z konferencji – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w zakresie tworzenia platformy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.
czytaj więcej

Raport CSR elementem wizerunku firmy

Artykuły eksperckie

Autor: Agnieszka Remlinger, Specjalista ds. PR i Marketingu

Opublikowany niedawno Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki" skłania do różnych refleksji nt. kondycji CSR w Polsce, również na temat raportowania działań firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

czytaj więcej

Rola PR w kryzysie…

Artykuły eksperckie

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. badań i rozwoju, FOB

Jaką rolę powinien pełnić PRowiec nie tylko w stosunku do firmy, ale i wobec społeczeństwa? Jaka jest rola PR-owca w społeczeństwie? Co oznacza jego społeczna odpowiedzialność? Tymi pytaniami J. Olędzki rozpoczął pierwsze spotkanie z cyklu „Debaty PR” na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyło się 20 lutego br.
czytaj więcej