Publikacje

Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

„Menedżerowie CSR” stanowią nową odsłonę wcześniej publikowanych w 2003 i 2010 roku badań realizowanych pod nazwą „Menedżerowie 500/ Lider CSR”. Pod względem tematyki pozostają one spójne, choć najnowsze badanie o menedżerach posiada jednak inne cele i przeprowadzone zostało według nowej metodologii. Na tym etapie rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce jest już liczne grono jej praktyków, którzy czerpiąc z własnego doświadczenia zawodowego mogą dokonać oceny stanu CSR w Polsce. Z tego względu głównym celem badania było sprawdzenie, jakie są ich opinie na temat osiągnięć CSR w polskim biznesie na przestrzeni ostatnich 15 lat oraz sprawdzenie tego, jak postrzegają perspektywy jego rozwoju na polskim gruncie w najbliższej przyszłości.

Motywacja pracowników oraz korzyści pozapłacowe w pracy

Co motywuje pracowników? Na jakie korzyści pozapłacowe oraz udogodnienia mogą liczyć w swoich miejscach pracy? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania zrealizowanego przez GazetaPraca.pl i Forum Odpowiedzialnego Biznes.

Analiza tematyczna „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety”

W dniach 25–27 września 2015 roku w Nowym Jorku podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte…

Foresight CSR – Ekspercki przegląd CSR – nr 2/2015

Foresight CSR to cykliczna publikacja przygotowywana przez Go Responsible. Jest to przegląd bieżących trendów związanych…

Przełożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) na cele projektu Wizja 2050

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r, które zastąpiły dotychczasowe Milenijne Cele…

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (oryg. UN Guiding Principles…

Working Well – 6. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy 1. Raport polski

Tylko 3 proc. firm badanych w Polsce posiada w pełni wdrożoną strategię promocji zdrowia. Dla…

Pierwsze wyniki badania „Menedżerowie CSR”

80% menedżerów i menedżerek CSR dostrzega wpływ CSR w Polsce na sposób funkcjonowania biznesu[1] – to pierwsze wyniki najnowszego badania „Menedżerowie CSR”, realizowanego w okresie maj-lipiec, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, we współpracy z Instytutem PBS oraz Deloitte.

W pracy jesteśmy tacy sami? Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Polsce. Raport z badania „Pracodawca na TAK” wraz z rekomendacjami.

Pierwsze na polskim rynku badanie łączące potrzeby pracodawców oraz osób z niepełnosprawnością. Jego celem była identyfikacja i analiza wyzwań, jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi poszukującymi pracy, a także poznanie opinii i postaw pracodawców na temat zatrudniania pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

Seizing the Global Opportunity: Partnerships for Better Growth and a Better Climate

Raport zatytułowany: „Wykorzystując globalną szansę: partnerstwa na rzecz lepszego wzrostu i lepszego klimatu” (ang.: Seizing the Global Opportunity: Partnerships for Better Growth and a Better Climate), pokazuje jak współczesne trendy ekonomiczne – jak np. spadające ceny zielonej energii, ciągła fluktuacja cen ropy – tworzą momentum dla rozwoju gospodarek niskoemisyjnych.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny