Wszystkie materiały (347 materiałów)

Wszystkie obszary

The Road to 2020: Corporate Progress on The Ceres Roadmap for Sustainability – Ceres i Sustainalytics

The Road to 2020: Corporate Progress on The Ceres Roadmap for Sustainability – Ceres i Sustainalytics

Publikacje i badania CSRCeres i Sustainalytics

Badanie ocenia postęp amerykańskich firm w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Ocenie poddano 600 dużych firm, analizując obszary ładu korporacyjnego, zaangażowania interesariuszy, ujawniania danych. Wykorzystano narzędzie wypracowane przez Ceres 21st Century Corporation: The Ceres Roadmap to Sustainability, które zostało zaprojektowane, aby firmy mogły ocenić swoją pozycję na tle konkurentów.

czytaj więcej

Polska na ostatnim miejscu pod względem odpowiedzialnego inwestowania

Publikacje i badania CSREurosif

Aktywa polskich funduszy stosujących strategie odpowiedzialnego inwestowania (SRI) wynoszą nieco ponad 5 mld PLN. Stawia to Polskę na ostatniej pozycji w Europie, gdzie zgodnie ze strategiami SRI zarządzane są aktywa o wartości prawie 7 bln EUR. Takie wyniki w najnowszym raporcie z badania europejskiego rynku odpowiedzialnych inwestycji European SRI Study 2012, w którym udział wzięło 14 europejskich krajów, podał 4 października Eurosif.

czytaj więcej
Raport „Boosting sustainable innovations in small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region. SPIN Strategic Actions for decision makers”

Raport „Boosting sustainable innovations in small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region. SPIN Strategic Actions for decision makers”

Publikacje i badania CSR2011

Raport „Boosting sustainable innovations in small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region. SPIN Strategic Actions for decision makers” podsumowujący europejski projekt SPIN przedstawia propozycje instrumentów wspierania zrównoważonej i innowacyjnej produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

czytaj więcej