Publikacje

The fossil fuel bailout: G20 subsidies for oil, gas and coal exploration

Kraje G20 rocznie przeznaczają 88 mld dolarów na różnego rodzaju wsparcie dla sektora paliw kopalnych – wynika z raportu przygotowanego przez brytyjski think tank Overseas Development Institute (ODI) we współpracy z amerykańskim Oil Change International.

Raport „Save the Alpine Rivers” – WWF

Wg badania WWF i Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu niemal 90% alpejskich rzek zostało przekształconych przez człowieka. To drastycznie zmniejsza ich odporność na zmiany klimatu.

State of Sustainable Business Survey (2014)

Do szóstej edycji badania realizowanego przez BSR i GlobeScan, które pokazuje najważniejsze trendy i wyzwania stojące przed 700 profesjonalistami, na co dzień zajmującymi się CSR, dodano także opinie studentów skupionych w Net Impact.

Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014

Komisja Europejska opublikowała Kompendium dot. CSR (Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014). Publikacja zawiera najważniejsze informacje związane z wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie ogólnoeuropejskim i krajowym.

Global Compact Yearbook Polska 2014

Publikacja przygotowana przez Global Compact Network Poland to bez wątpienia obszerne opracowanie, bo liczące aż 336 stron, będące przeglądem wyzwań stojących przed CSR zarówno w Polsce jak i na świecie. Autorom udało się zebrać 130 ekspertów, wypowiadających się w 11 głównych tematach związanych z CSR.

Filozofia Efektu. Książka o efektywności działań społecznych

Książka „Filozofia Efektu. Książka o efektywności działań społecznych” jest wynikiem 5 lat działania Konkordii. Książka skupia się na mierzeniu, nawet niespodziewanych, efektów działań firm i organizacji pozarządowych.

Time for diversity. Accelerating performance in Europe’s boardrooms (2014)

Raport wydany przez EY jest kontynuacją publikacji z 2013 „Time for change: recruiting for Europe’s boardrooms”. Pokazuje on, jak dzięki różnorodności można poprawić swoje wyniki (szczególnie w kontekście zarządzania ryzykiem), przygotowując się jednocześnie do wprowadzenia rozwiązań kwotowych w miejscach pracy.

Living Planet Report 2014

WWF po raz kolejny podjęła bardzo trudne wyzwanie – wskazanie stanu zdrowia naszej planety. W tym celu organizacja zbadała ponad 3000 gatunków żyjących w ponad 10 000 populacjach, ryzyko niedobory wody w każdym zakątku Ziemi, zmiany klimatyczne, limity emisji a także szereg innych czynników.

„Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów”

Poziom raportowania danych z obszaru społecznego i środowiskowego na polskim rynku kapitałowym, poza nielicznymi wyjątkami, jest bardzo niski. Spółki giełdowe cechują się jedynie dobrym poziomem ujawniania danych z zakresu ładu korporacyjnego – wynika z III edycji projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES. W ramach projektu przebadano 897 spółek pod kątem ujawniania danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm

Polscy przedsiębiorcy rzadko pytają innych o opinie i oczekiwania pomimo, że właśnie dialog z interesariuszami jest dla firm źródłem pomysłów oraz szansą na rozwój. Ten temat został rozwinięty w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm”. Jej premiera miała miejsce podczas II Anty-Konferencji CSR 15 października br. w Warszawie.

Typ publikacji

Obszar tematyczny