Artykuły eksperckie (336 materiałów)

Wszystkie obszary

Zrównoważony łańcuch dostaw: fikcja czy rzeczywistość?

Artykuły eksperckie

Autorzy: dr Michael E. Smith, Western Carolina University i dr Lee Buddress, Portland State University (tłumaczenie: Karolina Szlasa)

W dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw prawdopodobnie tylko aktualny stan gospodarki jest obecnie tematem ważniejszym od zrównoważonego rozwoju. W Europie, Amerykach i w Azji, pierwszą rzeczą, którą chwali się firma, jest właśnie program zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej

Historia piekarza z Legnicy, czyli jak ma się przestrzeganie prawa do CSR

Artykuły eksperckie

Autor: Jarosław Greser, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Mimo starań wielu osób i organizacji społeczna odpowiedzialność biznesu jest w Polsce zjawiskiem jeszcze stosunkowo mało znanym, szczególnie wśród małych i średnich firm. Ich większe zaangażowanie byłoby szczególnie ważne, ze względu na to, że stanowią ponad 90% firm w Polsce oraz są mocno osadzone w społeczności lokalnej.
czytaj więcej

Odpowiedzialna edukacja na odpowiedzialnych uczelniach

Artykuły eksperckie

Autorka: Maria Roszkowska-Śliż, doktorantka w Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Chociaż koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zdobywa w Polsce coraz większą popularność i zrozumienie, wciąż nie stanowi jednak standardu postępowania. Prawdą jest, że rozwija się ona w Polsce dopiero od 10 lat. Nie tłumaczy to jednakże niskiego poziomu znajomości zasad CSR wśród młodego pokolenia, od którego zależy kształt przyszłej gospodarki. Dlatego też tak ważna rola w procesie popularyzacji zasad zrównoważonego rozwoju i CSR przypada uczelniom wyższym.
czytaj więcej

Czy CSR to tylko PR? Polemika

Artykuły eksperckie

Autorka: Anna Daria Nowicka – socjolog, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie


Jednym z zarzutów, jakie są wysuwane wobec firm realizujących działania społecznie odpowiedzialne jest to, że wprowadzają one CSR nie z dobroci serca, a wyłącznie ze względów wizerunkowych. W tym artykule przedstawię argumenty pokazujące, że traktowanie działań CSR firm wyłącznie w kategoriach Public Relations jest nie tylko niesłuszne, ale także może zniechęcać firmy do podejmowania takich przedsięwzięć.
czytaj więcej

Odpowiedzialne inwestowanie w Polsce – co musi się zmienić po obu stronach inwestycji

Artykuły eksperckie

Autor: Piotr Kaźmierkiewicz, współpracownik FOB, analityk CDM Pekao SA, członek grupy roboczej ds. odpowiedzialnego inwestowania w Ministerstwie Gospodarki

CSR musi być integralną częścią długofalowej strategii firmy. Realizacja takiego podejścia pozwala spółce na zwiększenie stabilności przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wyniku utrzymania wysokiego standardu w relacjach z klientami i dostawcami oraz silnych związków ze społecznością.

czytaj więcej

CSR – przedsiębiorca i jego pracownicy. Wartości konstytucyjne jako inspiracja dla budowania poprawnych relacji z pracownikami w czasie kryzysu

Artykuły eksperckie

Autor: Maciej Bernatt, koordynator Programu Spraw Precedensowych i prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Budowanie poprawnych relacji pracowniczych odgrywać powinno kluczową rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Społeczna odpowiedzialność biznesu postrzegana z punktu widzenia wartości konstytucyjnych może być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców w budowaniu tych relacji.

czytaj więcej

Odpowiedzialny biznes

Artykuły eksperckie

Autorka: Jadwiga Oleszkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Green Park

Już nie tylko organizacje ekologiczne oczekują odpowiedzialnego biznesu. Walka ze zmianami klimatycznymi zatacza coraz szersze kręgi polityczne, a instrumenty finansowe, jak choćby handel emisjami, stały się faktem i nowością na rynku biznesowym.
czytaj więcej