Artykuły eksperckie (315 materiałów)

Wszystkie obszary

Relacja z konferencji 28.05.2009

Artykuły eksperckie

Relacja z konferencji – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w zakresie tworzenia platformy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.
czytaj więcej

Raport CSR elementem wizerunku firmy

Artykuły eksperckie

Autor: Agnieszka Remlinger, Specjalista ds. PR i Marketingu

Opublikowany niedawno Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki" skłania do różnych refleksji nt. kondycji CSR w Polsce, również na temat raportowania działań firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

czytaj więcej

Rola PR w kryzysie…

Artykuły eksperckie

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. badań i rozwoju, FOB

Jaką rolę powinien pełnić PRowiec nie tylko w stosunku do firmy, ale i wobec społeczeństwa? Jaka jest rola PR-owca w społeczeństwie? Co oznacza jego społeczna odpowiedzialność? Tymi pytaniami J. Olędzki rozpoczął pierwsze spotkanie z cyklu „Debaty PR” na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyło się 20 lutego br.
czytaj więcej

Secondment – outsourcing personalny

Artykuły eksperckie

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. Badań i Rozwoju, FOB

Coraz więcej firm dostrzega, że secondment jest efektywnym narzędziem rozwoju personelu i jego motywacji. Początkowo outsourcing dotyczył jedynie funkcji informatycznych, jednak w miarę dostrzegania przez menedżerów nowych korzyści z jego stosowania, rozszerzył się na inne obszary. Jego celem jest przynoszenie korzyści z wymiany dla wszystkich stron.
czytaj więcej

CSR begins at home, czyli bez pracownika nie ma kołaczy

Artykuły eksperckie

Autor: Agnieszka Remlinger, Specjalista ds. PR i Marketingu

Trawestując powiedzenie Krystyny Wojcik, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że CSR również zaczyna się w domu – od wewnętrznego otoczenia firmy. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga od zarządu firmy oraz pracowników działu PR myślenia dwutorowego. Skupienie uwagi jedynie na uwzględnieniu w strategii firmy interesów społecznych czy też szeroko pojętej ochrony środowiska jest z długofalowego punktu widzenia poczynaniem ryzykownym.

czytaj więcej

Relacja pomiędzy CSR i ekonomią społeczną

Artykuły eksperckie

Autorka: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. Badań i Rozwoju Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Solidarność musi być globalna. Ona uczy rozumienia innych, współdziałania dla wyrównywania szans i uszanowania godności każdego człowieka. Nie, solidarność to nie socjalizm – jak ktoś mógłby zarzucić. Solidarność to odpowiedzialność za świat i dojrzałość myślenia o nim!”  – Lech Wałęsa

czytaj więcej

CSR trend, który zmienia systemy zarządzania

Artykuły eksperckie

Autorka: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. Badań i Rozwoju Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jeszcze kilkanaście lat temu na świecie społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzyła się głównie z działalnością charytatywną. Obecnie CSR stał się elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą…

czytaj więcej