Artykuły eksperckie (327 materiałów)

Wszystkie obszary

Co należy robić aby etyka biznesu zamieniła się z formy pisanej na formę realizowaną

Artykuły eksperckie

„Biznes kłamie, kradnie i zabija bez cienia skruchy, o ile tylko służy to interesom właścicieli. Przestrzega prawa tylko wtedy, gdy koszty przestępstwa przewyższają płynące z niego korzyści” (cytaty z filmu „Korporacja). „Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niemożliwa poza przypadkami, w których jest ona nieszczera bo służy wyłącznie celom Public Relations” Takie i podobne stwierdzenia spotyka się często w mediach i publicznych wypowiedziach znanych ludzi.

czytaj więcej

Raport dla pracowników?

Artykuły eksperckie

Autor: Anna Losa-Jonczyk, Konsultant Zarządu ds. CSR, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności  w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej  interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w  dłuższej perspektywie czasowej.
czytaj więcej

Raportowanie społeczne – dobrowolne czy obowiązkowe?

Artykuły eksperckie

Firmy powinny raportować, nie czekając na narzucone z góry sankcje prawne, a same raporty traktować jako inwestycję, która sądząc po trendach rynkowych, w niedalekiej przyszłości na pewno się opłaci. Prowadzenie firmy zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), stało się standardem funkcjonowania przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie.Wzrastająca świadomość o wpływie sektora biznesu na społeczeństwo, w którym funkcjonuje, powoduje, że zdecydowana większość dużych firm i coraz więcej tych, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia interesy społeczne podczas prowadzenia własnej działalności.

czytaj więcej

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zaopatrzeniem – jak działać właściwie na rzecz wszystkich

Artykuły eksperckie

Autorzy: Michael Stanly, Bruce Thelen
Tłumaczenie: Karolina Szlasa

Kierownicy działów zamówień często napotykają problemy z pogodzeniem celów biznesowych takich, jak zwiększanie efektywności, obniżanie kosztów, poprawianie wyników – z właściwym działaniem na rzecz społeczeństwa – ochroną środowiska i zasobów oraz sprawiedliwym traktowaniem ludzi.
czytaj więcej

Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm

Artykuły eksperckie

Autor: Ewa Hope, docent Politechniki Gdańskiej, Pełnomocnik Dziekana WZiE ds Public Relations

„Wszystkie media istnieją po to, by wprowadzić do naszego życia sztuczną percepcję i przypadkowe wartości” [1]

Większość osób zajmujących się w Polsce pracami z zakresu public relations, utożsamia je z media relations. Przekonanie to jest oparte na wąsko rozumianej definicji PR, a mianowicie, że są to działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Dodatkowo, powszechnie funkcjonująca wiara w wszechmocność mediów, a raczej w ich nieograniczoną wręcz moc sprawczą wzmacnia to przekonanie. Jeśli więc coś zaistnieje w mediach, a  jeśli uprzednio uda się media – różnymi sposobami – przekonać do emisji informacji pokazującej daną firmę w pozytywnym świetle, to z punktu widzenia PR-owców  cel został osiągnięty: informacja obiektywna – bo za taką uchodzi informacja odredakcyjna –  powinna wpłynąć na sposób postrzegania przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia natomiast odbiorców tych informacji, efekty takich działań niekoniecznie muszą być pozytywne, a informacja pochodząca z mediów nie zawsze uważana jest za obiektywną. 
czytaj więcej

Wyzwania w kryzysie

Artykuły eksperckie

Autor: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. badań i rozwoju, FOB

Anatomia rynku jest znacznie bardziej wielowymiarowa, niż chociażby sprzed 20 lat. Umiejętność przewidywania trendów, społecznych i ekologicznych na rynku staje się coraz istotniejszym wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

czytaj więcej