Artykuły eksperckie (33 materiały)

Zagadnienia konsumenckie

„Piractwo”, czyli wyjątkowo mało etyczna konsumpcja – Wywiad z Wojciechem Hardym

„Piractwo”, czyli wyjątkowo mało etyczna konsumpcja – Wywiad z Wojciechem Hardym

Artykuły eksperckie

Bez wątpienia wejście internetu w powszechne użycie wywróciło niejeden model biznesowy do góry nogami. Z nowego, nieautoryzowanego, dostępu do treści zaczęli korzystać ludzie z wszelkich środowisk – od nastolatków szukających piosenek na swoje telefony, po właścicieli firm oszczędzających na drogim oprogramowaniu. Ile stron problemu, tyle zdań na jego temat. O to, jaki jest rzeczywisty wpływ „piractwa” na działalność gospodarczą pośredników w sprzedaży dóbr kultury spierają się osoby w różny sposób związane z dziedziną kultury, prawnicy i zwykli użytkownicy internetu.

czytaj więcej

Sprzątanie miast z nadmiaru reklam

Artykuły eksperckie

Polska to nie jest kraj dla miłośników detalu – słowa Tomasza Jastruna znajdujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia Miasto Moje A W Nim. Nie wiemy co poeta ma na myśli, ale stowarzyszenie ani myśli o przerwie w walce o ustawę, która posprząta polskie miasta z nadmiaru reklamowego outdooru. Tym razem może się udać, bo Kancelaria Prezydenta przygotowała nowelizację przepisów dotyczących ochrony krajobrazu.

czytaj więcej

Gdy zniknie ostatni turysta

Laureaci Pióra odpowiedzialności

Pół wieku temu podróż na globalne Południe była powodem uznania. Później stała się powszechna i utraciła atut ekskluzywności. Jej miejsce zajęły alternatywne oferty turystyki zrównoważonej, wolontariatu, eko-turystyki, które coraz bardziej tracą na wartości wraz ze swoim umasowieniem.

czytaj więcej

User-driven innovation – jak tworzyć innowacje w oparciu o potrzeby klientów?

Artykuły eksperckie

Liczba źródeł pochodzenia innowacji jest właściwie nieograniczona – mogą one być wynikiem badań prowadzonych przez działy Research and Development, efektem analiz rynku i konkurencji, mogą też być tworzone przez placówki naukowe współpracujące z przedsiębiorstwem, bądź nawet pojedynczego pracownika. Wszystkie te rozwiązania obarczone są dużym ryzykiem nieodpowiadania na realne potrzeby i wymagania klientów. Bezpieczniejszym sposobem na wprowadzanie innowacji jest konsultowanie ich projektów bezpośrednio z ich przyszłymi odbiorcami, a więc z klientami (obecnymi lub potencjalnymi) firmy. O angażowaniu klientów w proces tworzenia innowacji mówi koncepcja user-driven innovation (pojęcie tłumaczone jest na polski jako „popytowe podejście do innowacji”).

czytaj więcej

Działania i wybory konsumentów jako determinant marketingu ekologicznego

Artykuły eksperckie

Kształtująca się na przestrzeni lat koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w działaniach firm. Ponieważ marketing społeczny uwzględnia potrzeby całego społeczeństwa, których istotną część stanowią kwestie związane z ochroną środowiska, może on przybrać formę marketingu odpowiedzialnego ekologicznie (zielonego, środowiskowego, ekologicznego, ekomarketingu).

czytaj więcej