Artykuły eksperckie (363 materiały)

Wszystkie obszary

Czy działania społecznie odpowiedzialne mogą się opłacać?

Artykuły eksperckie

Działania społecznie odpowiedzialne są podejmowane przez przedsiębiorstwa na niespotykaną dotychczas skalę. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji są pytania o ich opłacalność. Jak dotąd nie można uznać, aby została udzielona jednoznaczna odpowiedź, czego powodem jest niewystarczające rozpoznanie mechanizmu, za pomocą którego przedsięwzięcia społecznie odpowiedzialne przekładają się na stan i wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

czytaj więcej
Przestrzeń jest ogromnym zasobem i trzeba ją oszczędzać, tak jak się oszczędza wodę – rozmowa z dr Anną Kalinowską

Przestrzeń jest ogromnym zasobem i trzeba ją oszczędzać, tak jak się oszczędza wodę – rozmowa z dr Anną Kalinowską

Artykuły eksperckie

Cały czas wyobrażamy sobie – taka jest świadomość społeczna – że największym problemem są skutki działania dużego przemysłu. Tymczasem on zrobił bardzo duży krok naprzód: zarówno jeśli chodzi o rodzaj produkcji, jak i o stosowanie się do regulacji prawnych. Zasadą jest, że zanieczyszczający płaci za swoją działalność i w związku z tym musi się dostosować do wymogów prawnych i pilnować ich realizacji.

czytaj więcej
#CSRwPL2018

#CSRwPL2018

Artykuły eksperckie

Rok minął pod znakiem jubileuszy: setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wywalczenia praw wyborczych przez kobiety, a zakończył się grudniowym szczytem klimatycznym COP w Katowicach.

czytaj więcej
Innowacje wyrwą firmy z pułapki średniego rozwoju – rozmowa z Łukaszem Szternem

Innowacje wyrwą firmy z pułapki średniego rozwoju – rozmowa z Łukaszem Szternem

Artykuły eksperckie

Każda z tych kwestii ma swój obszar, w którym jest konkretny problem. Niska liczba patentów dotyczy w szczególności tych, które wychodzą swoim zakresem poza Polskę. Patent tylko na Polskę jest w praktyce mało użyteczny. Jeśli firma potrzebuje patentu, to ta ochrona powinna mieć szerszy zasięg geograficzny. Decyzja, gdzie patentować, jest ważną decyzją strategiczną, bo mało kogo stać na patent na cały świat – to są ogromne pieniądze. Podobnie jest z nakładami.

czytaj więcej

Polsce brakuje mądrego gospodarowania wodą – rozmowa z prof. IMGW Piotrem Kowalczakiem

Artykuły eksperckie

Patrząc na podstawowe charakterystyki służące ocenie wielkości zasobów wodnych, na przykład ilość wody na mieszkańca, to rzeczywiście pod względem wielkości zasobów wodnych nasz kraj zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich. Na jednego mieszkańca Polski przypada trzy razy mniej wody niż średnio w Europie, czyli około 1600 m3 rocznie na osobę, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to ponad 4,5 tysiąca m3.

czytaj więcej

#FridaysforFuture – ekspercki komentarz prof. Bolesława Roka

Artykuły eksperckie

Czekałem na mądre analizy tego, co stało się na świecie w piątek 15 marca. Może jeszcze się pojawią, ale póki co ich nie ma, nie licząc różnych złośliwości. Spróbuję więc sam. Nie jestem socjologiem ruchów społecznych, dlatego nie wiem, w jakie trendy wpisuje się ruch FridaysForFuture, nie wiem ile zaczerpnął z ubiegłorocznego „March for Our Lives”, który po strzelaninie w Parkland zmobilizował ponad milion uczniów w USA do protestu.

czytaj więcej
Edukacja podstawą dla dobrego funkcjonowania zrównoważonego rolnictwa

Edukacja podstawą dla dobrego funkcjonowania zrównoważonego rolnictwa

Artykuły eksperckie

Rozmowę z dr Katarzyną Bańkowską z Zakładu Modelowania Ekonomicznego, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przeprowadził Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wywiad pochodzi z publikacji „17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku…

czytaj więcej