Artykuły eksperckie (320 materiałów)

Wszystkie obszary

CSR – przedsiębiorca i jego pracownicy. Wartości konstytucyjne jako inspiracja dla budowania poprawnych relacji z pracownikami w czasie kryzysu

Artykuły eksperckie

Autor: Maciej Bernatt, koordynator Programu Spraw Precedensowych i prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Budowanie poprawnych relacji pracowniczych odgrywać powinno kluczową rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Społeczna odpowiedzialność biznesu postrzegana z punktu widzenia wartości konstytucyjnych może być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców w budowaniu tych relacji.

czytaj więcej

Odpowiedzialny biznes

Artykuły eksperckie

Autorka: Jadwiga Oleszkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Green Park

Już nie tylko organizacje ekologiczne oczekują odpowiedzialnego biznesu. Walka ze zmianami klimatycznymi zatacza coraz szersze kręgi polityczne, a instrumenty finansowe, jak choćby handel emisjami, stały się faktem i nowością na rynku biznesowym.
czytaj więcej

Co należy robić aby etyka biznesu zamieniła się z formy pisanej na formę realizowaną

Artykuły eksperckie

„Biznes kłamie, kradnie i zabija bez cienia skruchy, o ile tylko służy to interesom właścicieli. Przestrzega prawa tylko wtedy, gdy koszty przestępstwa przewyższają płynące z niego korzyści” (cytaty z filmu „Korporacja). „Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niemożliwa poza przypadkami, w których jest ona nieszczera bo służy wyłącznie celom Public Relations” Takie i podobne stwierdzenia spotyka się często w mediach i publicznych wypowiedziach znanych ludzi.

czytaj więcej

Raport dla pracowników?

Artykuły eksperckie

Autor: Anna Losa-Jonczyk, Konsultant Zarządu ds. CSR, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności  w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej  interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w  dłuższej perspektywie czasowej.
czytaj więcej

Raportowanie społeczne – dobrowolne czy obowiązkowe?

Artykuły eksperckie

Firmy powinny raportować, nie czekając na narzucone z góry sankcje prawne, a same raporty traktować jako inwestycję, która sądząc po trendach rynkowych, w niedalekiej przyszłości na pewno się opłaci. Prowadzenie firmy zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), stało się standardem funkcjonowania przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie.Wzrastająca świadomość o wpływie sektora biznesu na społeczeństwo, w którym funkcjonuje, powoduje, że zdecydowana większość dużych firm i coraz więcej tych, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia interesy społeczne podczas prowadzenia własnej działalności.

czytaj więcej