Wszystkie materiały (298 materiałów)

Wszystkie obszary

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

Publikacje i badania CSRGreenhouse Gas Protocol, World Resources Institute, WRI, World Business Council for Sustainable Development

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w ciągu całego życia produktu.

czytaj więcej
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Publikacje i badania CSRGreenhouse Gas Protocol, World Resources Institute, WRI, World Business Council for Sustainable Development

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard to nowy standard opracowany przez Greenhouse Gas Protocol, Światowy Instytut Zasobów i Światową Rade Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, pozwalający na pomiar i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych powstałych w całym łańcuchu dostaw.

czytaj więcej
The Responsible Investor’s Guide to Commodities. An overview of best practices across commodity-exposed asset classes

The Responsible Investor’s Guide to Commodities. An overview of best practices across commodity-exposed asset classes

Publikacje i badania CSRIvo Knoepfel i Da vid Imbert , onValues Ltd.

Publikacja „The Responsible Investor’s Guide to Commodities An overview of best practices across commodity-exposed asset classes” UN Global Compact, Principles for Responsible Investment, on Values i Swiss Federal Department of Foreign Affairs opisuje w jaki sposób inwestorzy instytucjonali mogą inwestować w towary z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

czytaj więcej
People Matter Lead

People Matter Lead

Publikacje i badania CSRWorld Business Council for Sustainable Development

Publikacja WBCSD „People Matter Lead” opisuje jakie cechy są pożądane u przywódców, którzy będą skutecznie zarządzać biznesem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej
Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions In collaboration

Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions In collaboration

Publikacje i badania CSRWorld Economic Forum in collaboration with The Boston Consulting Group

Raport „Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions” Światowego Forum Ekonomicznego prezentuje wybrnych 16 zrównoważonych firm z rynków wschodzących, które tworząc niekonwencjonalne rozwiązania, pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój w swoich regionach.

czytaj więcej
Monitoring diversity report

Monitoring diversity report

Publikacje i badania CSREuropean network against racism

Raport „Monitoring diversity” autorstwa European Network Against Racism jest drugim raportem Grupy Eksperckiej ds. promowania równości w zatrudnieniu. Raport prezentuje wnioski ze spotkania interesariuszy, które odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Brukseli.

czytaj więcej
Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products

Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products

Publikacje i badania CSRWorld Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute

Publikacja World Business Council for Sustainable Development i World Resources Institute pt. „Sustainable Procurement of Wood and Paper-based Products” powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty drzewne i papiernicze legalnego pochodzenia, na co wskazują niedawne zmiany amerykańskich i unijnych regulacji.

czytaj więcej