Wszystkie materiały (213 materiałów)

Wszystkie obszary

Responsible management education

Responsible management education

Publikacje i badania CSRWojciech Gasparski (red.)

Publikacja porusza temat odpowiedzialnego kształcenie menedżerów. „Profesjonalizm zależy od jakości kształcenia menedżerów, ta zaś od jakości wiedzy przekazywanej przez wykładowców. Jakość wiedzy jest tym większa, w im większym stopniu wiedza o zarządzaniu jest poznawczo ugruntowana.”
czytaj więcej
Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki

Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki

Publikacje i badania CSR

Książka stanowi dorobek konferencji, zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu w grudniu 2005 roku. Reprezentujące różne środowiska grono autorów poszczególnych artykułów przedstawia w niej problematykę edukacji konsumenckiej z różnych punktów widzenia, na różnym poziomie ogólności i posługując się odmiennym instrumentarium pojęciowym i badawczym.
czytaj więcej