Wszystkie materiały (188 materiałów)

Ład organizacyjny

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”

Publikacje FOBForum Odpowiedzialnego Biznesu

31 marca 2011 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało dziewiąty już „Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”. Rosnące zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w mniejszych miastach, coraz powszechniejsze zastosowanie mediów społecznościowych w działaniach CSR – to tylko niektóre z trendów wyłaniających się z Raportu. Jego prezentacji towarzyszyła debata na temat przyszłej roli biznesu w Polsce i Europie, a także ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności”.

czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce

Artykuły eksperckie

Autorzy: dr Joanna Kulczycka – IGSMiE PAN
dr inż. Herbert Wirth – KGHM Polska Miedź SA

Wiele firm górniczych w Polsce podejmuje szereg działań z zakresu CSR, co potwierdzają wyniki statystyczne dla całej branży. Dotyczą one w szczególności działań z zakresu ochrony środowiska, promowania lokalnego zatrudnienia, inwestycji w nowe przedsięwzięcia, wydatków na B+R, poziomu wynagrodzenia itp.

czytaj więcej

Etyczny wymiar dialogu z interesariuszami

Artykuły eksperckie

Interesujący jest fakt, że tzw. teoria interesariuszy od początku mogła być dwojako interpretowana – jako strategiczno-techniczne bądź jako etyczno-polityczne podejście do zarządzania (por. Freeman 1984 i 2004). W pierwszym rozumieniu próbowano uwzględnić intencje interesariuszy (np. klientów) w ramach decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie o tyle, o ile były one użyteczne w kontekście strategicznego pozycjonowania przedsiębiorstwa. W drugim podejściu chodziło o etyczne uwzględnienie różnych osób, na które przedsiębiorstwo oddziaływuje w wyniku swoich działań, bez względu na to, czy wiązało się to dla przedsiębiorstwa z jakąś korzyścią czy nie (por. np. Carroll/Buchholtz 2002).

czytaj więcej

Co należy robić aby etyka biznesu zamieniła się z formy pisanej na formę realizowaną

Artykuły eksperckie

„Biznes kłamie, kradnie i zabija bez cienia skruchy, o ile tylko służy to interesom właścicieli. Przestrzega prawa tylko wtedy, gdy koszty przestępstwa przewyższają płynące z niego korzyści” (cytaty z filmu „Korporacja). „Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niemożliwa poza przypadkami, w których jest ona nieszczera bo służy wyłącznie celom Public Relations” Takie i podobne stwierdzenia spotyka się często w mediach i publicznych wypowiedziach znanych ludzi.

czytaj więcej

Raport dla pracowników?

Artykuły eksperckie

Autor: Anna Losa-Jonczyk, Konsultant Zarządu ds. CSR, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności  w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej  interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w  dłuższej perspektywie czasowej.
czytaj więcej