Wszystkie materiały (195 materiałów)

Ład organizacyjny

Wpływ CSR na konkurencyjność małych i średnich firm. Mali, ale odpowiedzialni – przykłady dobrych praktyk w sektorze MŚP regionu śląskiego

Artykuły eksperckie

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes, formy zaangażowania społecznego przedsiębiorstw na rzecz otoczenia – dzisiaj prawie każde duże przedsiębiorstwo i korporacja prowadzi działania społecznie odpowiedzialne. W małych i średnich firmach są one prowadzone z mniejszym rozmachem i na mniejszą skalę, czasami wręcz zaniedbywane ze względu na koszty jakie generują lub ze względu na stanowisko szefów tych firm – najczęściej właścicieli – którzy uważają je za zbyteczne i nie przynoszące efektów. Ale czy tak jest na pewno?

czytaj więcej
People Matter Lead

People Matter Lead

Publikacje i badania CSRWorld Business Council for Sustainable Development

Publikacja WBCSD „People Matter Lead” opisuje jakie cechy są pożądane u przywódców, którzy będą skutecznie zarządzać biznesem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej

Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka

Artykuły eksperckie

Autor: dr Dominik Stanny, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Słowo stakeholder, w języku polskim tłumaczone najczęściej jako interesariusz, na tyle zadomowiło się w dyskusjach nad CSR, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak krótka jest jego historia. Do wprowadzenia tego terminu do języka teorii zarządzania przyczynił się R.E. Freeman, twórca teorii interesariuszy.

czytaj więcej
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”

Publikacje FOBForum Odpowiedzialnego Biznesu

31 marca 2011 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało dziewiąty już „Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”. Rosnące zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w mniejszych miastach, coraz powszechniejsze zastosowanie mediów społecznościowych w działaniach CSR – to tylko niektóre z trendów wyłaniających się z Raportu. Jego prezentacji towarzyszyła debata na temat przyszłej roli biznesu w Polsce i Europie, a także ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności”.

czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce

Artykuły eksperckie

Autorzy: dr Joanna Kulczycka – IGSMiE PAN
dr inż. Herbert Wirth – KGHM Polska Miedź SA

Wiele firm górniczych w Polsce podejmuje szereg działań z zakresu CSR, co potwierdzają wyniki statystyczne dla całej branży. Dotyczą one w szczególności działań z zakresu ochrony środowiska, promowania lokalnego zatrudnienia, inwestycji w nowe przedsięwzięcia, wydatków na B+R, poziomu wynagrodzenia itp.

czytaj więcej