Publikacje

Preventing plastic waste in Europe

Preventing plastic waste in Europe (EEA Report 2/2019) jest przeglądem polityki zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób polityki te podchodzą do kwestii tworzyw sztucznych i odpadów z tworzyw sztucznych.

From Urgency to action: Business and the SDGs. CSR Europe White paper 2019

Trzecia biała księga CSR Europe, opracowana we współpracy z Globescan, pokazuje, jak postęp społeczny pozostaje w tyle w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. 

Access Sustainalytics’ Third ESG Risk Ratings Whitepaper Report

Access Sustainalytics’ Third ESG Risk Ratings Whitepaper Report jest trzecią częścią serii ocen ryzyka ESG stworzony przez organizację Sustainalytics. Niniejszy raport koncentruje się na siedmiu konkretnych przypadkach użycia ocen organizacji. 

Raport: Trendy HR 2019 | Polska

Prowadzenie firmy odpowiedzialnej 4.0 wymaga całkowitej zmiany podejścia. Przełomowe zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze wymagają od pracodawców reorientacji: pracownik musi stać się centrum strategii biznesowej. O wyzwaniach i trendach HR-u opowiada raport Trendy HR 2019 | Polska stworzony przez Deloitte.

Między feudalizmem a personalizmem. Medialny obraz relacji pracowniczych w Polsce

Raport „Między feudalizmem a personalizmem. Medialny obraz relacji pracowniczych w Polsce” został przygotowany na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Celem publikacji jest przedstawienie obrazu relacji szef-pracownik, który dominuje w polskich mediach tradycyjnych oraz internetowych.

2019 Deloitte Global Human Capital Trends

Raport „Global Human Capital Trends 2019” sprawdza, w jaki sposób pracodawcy mogą zmienić miejsce pracownika w procesie…

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Adaptacja do zmian klimatu

Raport z badania „Adaptacja do zmian klimatu” ukazał się w cyklu Ministerstwa Środowiska „Jednotematyczne badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski”. Jego celem jest poznanie stanu wiedzy, poziomu świadomości i postaw mieszkańców Polski względem ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz adaptacji do zmian klimatu.

The Workforce View in Europe 2018

Raport The Workforce View in Europe 2018 jest podsumowaniem wyników badań prawie 10 000 pracowników firm z całego kontynentu Europejskiego, którzy dzielą się swoimi myślami, postawami, nadziejami oraz obawami.  

Common Threads. Designing Impactful Engagement

Raport „Common Threads. Designing Impactful Engagement” został stworzony przez Rebeccę O’Neill z SustainAbility. Publikacja pokazuje, że współczesny firmy coraz więcej zaczynają rozumieć, iż zaangażowanie interesariuszy w proces prowadzania i rozwoju przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla tworzenia skutecznej strategii biznesu.  

System kaucyjny. Fakty i mity

Publikacja Deloitte „System kaucyjny. Fakty i mity” została stworzona w celach edukacji producentów i konsumentów w zakresie zarządzania odpadami i ich recyclingiem. M.in. praca opowiada o perspektywach wprowadzania systemu kaucyjnego.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny