Wszystkie materiały (1025 materiałów)

Wszystkie obszary

Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes- wiedza, postawy, praktyka

Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes- wiedza, postawy, praktyka

Publikacje FOB Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Raport jest wspólnym przedsięwzięciem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Powstał na bazie badania na temat postaw liderów największych firm w Polsce wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało przeprowadzone na grupie menedżerów 170 spośród 500 największych firm w Polsce (na podstawie listy Rzeczpospolitej).

czytaj więcej