Multimedia (135 materiałów)

Wszystkie obszary

Etyka w biznesie

Multimedia

Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami – Partnerami Strategicznymi, stworzyło cykl filmów „CSR w kadrze” poświęcony wybranym zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Film „Etyka w biznesie” stanowi retrospekcję dnia pracy głównej bohaterki, kierowniczki w dużej firmie. Film przestrzega przed nieetycznymi działaniami i pomaga w zrozumieniu zasad etyki w biznesie.

oglądaj

Zrównoważone miejsce pracy

Multimedia

Film „Odpowiedzialny biznes w firmie” powstał w ramach cyklu  „CSR w kadrze”, który Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotował wspólnie z Parnterami Strategicznymi. Film, „Zrównoważone miejsce pracy”, opowiada  o dniu z życia dwóch pracowników przykładowej firmy – od wyjścia z domu do zakończenia dnia pracy, zwracając uwagę widza na poszczególne zachowania w ciągu dnia – mniej lub bardziej odpowiedzialne. W filmie podjęto kwestie zrównoważonego miejsca pracy w szerszym aspekcie, co pozwala na pokazanie działań zarówno od strony firmy, jak i pracownika.

oglądaj

Odpowiedzialny biznes w firmie

Multimedia

Film „Odpowiedzialny biznes w firmie” powstał w ramach cyklu  „CSR w kadrze”, który Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotował wspólnie z Parnterami Strategicznymi. Film przedstawia ogólną ideę CSR we wszystkich obszarach  działalności firmy: społeczeństwo, rynek, konsumenci, pracownicy, etyka i środowisko.

oglądaj

CSR 2.0 innowacje, trendy, wyzwania – zaproszenie

Multimedia

21 października w warszawskim Centrum Expo XXI odbędzie się międzynarodowa konferencja „CSR 2.0 innowacje, trendy, wyzwania” organizowana wspólnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Odpowiedzialnego Biznesu. W jej trakcie odbędą się prezentacje w innowacyjnej formule Pecha Kucha, wystąpienia zagranicznych i polskich ekspertów oraz warsztaty. Więcej informacji na stronie www.facebook.com/CSRdwazero, zapisy pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/form-csr2.0.

oglądaj

Raportowanie

Multimedia

Sesja plenarna „Raportowanie” o raportowaniu społecznym, która odbyła się podczas konferencji z 5 września w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”. Konferencję zorganizowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

oglądaj