Artykuły eksperckie (7 materiałów)

Zrównoważone miasta

Smart i sustainable cities

Smart i sustainable cities

Artykuły eksperckie

Zrównoważone i inteligentne miasta to szeroko dyskutowane współcześnie koncepcje rozwoju zakładające poprawę jakości życia przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Inteligentne miasto jest strukturą, w której wykorzystuje się nowoczesne technologie oraz narzędzia komunikacyjne do usprawniania infrastruktury.

czytaj więcej
Sprzątanie miast z nadmiaru reklam

Sprzątanie miast z nadmiaru reklam

Artykuły eksperckie

Polska to nie jest kraj dla miłośników detalu – słowa Tomasza Jastruna znajdujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia Miasto Moje A W Nim. Nie wiemy co poeta ma na myśli, ale stowarzyszenie ani myśli o przerwie w walce o ustawę, która posprząta polskie miasta z nadmiaru reklamowego outdooru. Tym razem może się udać, bo Kancelaria Prezydenta przygotowała nowelizację przepisów dotyczących ochrony krajobrazu.

czytaj więcej
Gra w zrównoważenie

Gra w zrównoważenie

Artykuły eksperckie

Najbliższe lata będą bez wątpienia należały do miast. I to z kilku powodów, a pierwszym z nich jest nasilający się proces urbanizacji. Według danych Biura Statystycznego ONZ, do 2025 roku ponad 85% mieszkańców Europy będzie żyć na terenach miejskich, a trend migracji do miast najprawdopodobniej zintensyfikuje się w przyszłości. Również nowe rozdanie funduszy europejskich i tworzona obecnie Krajowa Polityka Miejska przekierowują uwagę z państw i regionów – właśnie w stronę miast. Dofinansowane będą zatem m.in. innowacyjne rozwiązania z zakresu infrastruktury miejskiej, transportu, budownictwa, wykorzystania nowych technologii, a także włączania mieszkańców w proces zarządzania miastem.

czytaj więcej