Wszystkie materiały (66 materiałów)

CSR i zrównoważony rozwój

W pracy jesteśmy tacy sami? Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Polsce. Raport z badania „Pracodawca na TAK” wraz z rekomendacjami.

W pracy jesteśmy tacy sami? Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Polsce. Raport z badania „Pracodawca na TAK” wraz z rekomendacjami.

Publikacje i badania CSRGrupa Job

Pierwsze na polskim rynku badanie łączące potrzeby pracodawców oraz osób z niepełnosprawnością. Jego celem była identyfikacja i analiza wyzwań, jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi poszukującymi pracy, a także poznanie opinii i postaw pracodawców na temat zatrudniania pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

czytaj więcej
Raport „Driving Revenue Growth Through Sustainable Products and Services”

Raport „Driving Revenue Growth Through Sustainable Products and Services”

Publikacje i badania CSRThe Conference Board

Według najnowszego raportu organizacji The Conference Board, przychody z koszyka produktów określanych przez korporacje mianem „zrównoważonych” wzrosły o 91 proc. między 2010 a 2013 r. Dla firm nowtowanych w amerykańskim indeksie S&P Global 100, które wyróżniają w swoim portfolio produktów te zrównoważone – wartość przychodu płynąca z ich sprzedaży rosła 6 razy szybciej niż pozostałych.

czytaj więcej