Radosław Jasiński

Dyrektor Programowy

Wykształcenie: magister prawa, MBA

Doświadczenie: Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze pozarządowym i biznesie (m.in.: PWPW S.A., X NFI S.A., RUCH S.A., Inteligo S.A.). Specjalizacja w zakresie planowania i realizacji nowych przedsięwzięć, zarządzania projektami oraz budowy organizacji. Obecnie nadzoruje realizacje kilku ogólnopolskich programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w tym m.in. największego w Polsce programu stypendialnego prowadzonego przy współpracy kilku znaczących korporacji. Jestem absolwentem prawa, programu MBA – na Międzynarodowej Szkole Zarządzania im. L. Koźmińskiego; studiów podyplomowych CSR na Akademii L. Koźmińskiego; byłem stypendystą The Johns Hopkins University – Baltimore.

O sobie: Posiadam praktyczną znajomość różnych aspektów zarządzania zarówno z pozycji konsultanta, menedżera jak i pełnienia nadzoru właścicielskiego. Szczególnie są mi bliskie przedsięwzięcia realizowane przez różnych partnerów na rzecz społeczności lokalnych lub inne we współpracy biznesu z NGOs.

Obszar zainteresowań CSR:

wszystkie aspekty CSR.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.