Natalia Ćwik

Właściciel

Wykształcenie: magister / studia podyplomowe / kursy zawodowe

Doświadczenie: Właścicielka i menedżerka firmy doradczej Go Responsible Consulting – pomaga firmom i organizacjom pozarządowym zarządzać w sposób świadomy, nowoczesny i odpowiedzialny. Publicystka z bogatym dorobkiem, autorka wielu cenionych publikacji na temat CSR, zrównoważonego rozwoju, zarządzania. Jednak z 50. Kobiet polskiego CSRu wg FOB. Prowadzi blog o zarządzaniu: www.goresponsible.pl

O sobie:

Konsultant, coach, wykładowca i publicystka z bogatym dorobkiem.

 W latach 2007-2009 Kierownik Fundacji im. Lesława A. Pagi, działającej w obszarze rynku kapitałowego – współpracowała z największymi firmami, pozyskując środki i zarządzając projektami o charakterze edukacyjnym (m.in. Akademia Liderów Rynku Kapitałowego).

 W latach 2009-2013 Menedżer ds. Zarządzania Wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) – największej organizacji promującej społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Odpowiadała za tworzenie merytorycznej oferty FOBu, w tym odpowiadanie na potrzeby firm partnerskich (liderów CSR w Polsce i na świecie), opracowywała analizy, badania, prowadziła szkolenia i sesje coachingowe.

 Autorka koncepcji licznych publikacji na temat praktycznych metod wdrażania CSR w firmie, m.in. „Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR”, publikacji z serii „Wspólna odpowiedzialność” i in. Tworzyła i koordynowała opracowanie pierwszego w Polsce badania menedżerów oraz podręcznika dot. odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw.

 W latach 2010-2013 roku członkini grup roboczych ds. CSR w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2010-2012 członkini zespołu ds. CSR w Urzędzie Regulacji Energetyki. W 2011 roku recenzentka polskiego wydania standardów zarządzania CSR z serii AA1000. Członkini International Working Group on Business Ethics Education. Wykłada CSR na studiach podyplomowych.

 Od 2013 roku działa jako niezależny konsultant – współpracuje z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi coaching dla 24 fundacji korporacyjnych w Polsce – pomaga im w podnoszeniu standardów zarządzania, rozwoju projektów i kompetencji. Koordynuje projekty CSR w zakresie: dialogu z interesariuszami, tworzenia strategii i projektów CSR, raportowania społecznego.

Obszar zainteresowań CSR:

CSR, zrównoważony rozwój, raportowanie danych pozafinansowych, III sektor, coaching.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.