Magdalena Kowalska

Wykształcenie:

Absolwentka podyplomowego studium CSR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, podyplomowego studium PR w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe:

Od blisko dziesięciu lat związana z komunikacją i public relations. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie komunikacyjnym oraz budowaniu długofalowych planów wizerunkowych obejmujących działania z uwzględnieniem kontekstów gospodarczych, politycznych, środowiskowych i społecznych. Jednym z pasjonujących i niezbędnych jej zdaniem filarów w dbaniu o reputację jest przedsiębiorczość nastawiona na budowanie dobra wspólnego, odpowiedzialność społeczna, wywieranie pozytywnego wpływu na kierunek zmian społecznych, szukanie wartościowych partnerstw i synergii. W tym wszystkim stara się wspierać klientów Bridge.

Jest członkiem Globalnej Rady Doradczej Impakt, której misją jest prezentowanie poglądów, udostępnianie badań i pomaganie w urzeczywistnianiu przyszłości innowacji na styku biznesu i zmian społecznych.

Obszar zainteresowań CSR:

Filantropia korporacyjna, zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, shared value, komunikacja CSR

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.