Maciej Bieńkiewicz

Partner Zarządzający

Wykształcenie: wyższe, EMBA

Doświadczenie: Konsultant biznesu. Specjalizuje się w strategiach marek i społecznej odpowiedzialności. W COMPETITA prowadzi projekty z zakresu Public Relations, Public Affairs i CSR. Tematyką społecznej odpowiedzialności zajmuje się zawodowo od przeszło 10 lat m. in. jako wykładowca, trener, autor publikacji oraz raportów społecznych. Blisko związany z zagadnieniami rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, w tym handlu równoległego produktami leczniczymi. Wykładowca Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Wcześniej, koordynator projektów badawczych w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym oraz koordynator projektów w niemieckiej firmie doradczej BBJ Consult AG. W latach 2006-2008 koordynator polskiego komponentu badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „CSR and Competitiveness – European SMEs’ Good Practice”.

O sobie: Jest zwolennikiem koncepcji, zgodnie z którą Społeczna Odpowiedzialność odnosi się przede wszystkim do tego, jak na co dzień zarabiamy pieniądze, a nie tego, co robimy z wypracowanym wcześniej zyskiem. Uważa, że choć projekty społeczne i szeroko rozumiana filantropia są bardzo ważne i godne uznania, to aktywność w tym obszarze nie powinna stanowić kręgosłupa strategii CSR przedsiębiorstw.

Obszar zainteresowań CSR:

Strategie wspólnej wartości, raportowanie społeczne

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.