Krzysztof Andruszkiewicz

własna działalność

Wykształcenie: magister ekonomii społecznej

Doświadczenie: 16 lat doświadczenia w British American Tobacco Polska ( BAT ) na różnych stanowiskach w tym; kierownik ds. relacji z interesariuszami oraz kierownik ds. korporacyjnych. Wcześniej 10 lat pracy w administracji rządowej oraz samorządowej. Współzałożyciel Polsko Litewskiej Izby Gospodarczej, jej pierwszy Dyrektor i członek Zarządu.

O sobie: Jako pracownik BAT aktywnie uczestniczyłem dwukrotnie w pracach i powstaniu raportu społecznego wg standardów AA2000 odpowiadając za znaczna część raportów w zakresie relacji z partnerami społecznym, realizację zobowiazań. Odpowiadałem za CSR i CSI w fabryce BAT w Augustowie . Byłem pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną za program Akademia Augustowska oraz za działania wolontariatu pracowniczego. Pomysłodawca m.in corocznych akcji sprzątania Kanału Augustowskiego.

Obszar zainteresowań CSR:

Ekologia, Konsumenci, Raportowanie, Wolontariat pracowniczy, Zrównoważony rozwój.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.