Justyna Czarnoba

Menedżer Komunikacji Korporacyjnej i CSR

Wykształcenie: magister

Doświadczenie: Absolwentka studiów menedżerskich MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podyplomowych studiów z zakresu psychologii społecznej SWPS w Warszawie oraz komunikacji strategicznej i PR na SGH w Warszawie.

O sobie: O sobie: Z farmacją związana od 2000 roku, ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną, PR korporacyjnym i produktowym, oraz tworzeniu i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu.

Obszar zainteresowań CSR:

CCI, Konsumenci, Raportowanie, Wolontariat pracowniczy, Zrównoważony rozwój.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.