Jacek Dymowski

właściciel

Wykształcenie:

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na kierunkach Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Bankowość. Ukończył również studia Executive MBA na Oxford Brookes University z wyróżnieniem i nagrodą Harvard Business Review. Doktoryzował się w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie:

Od blisko 15 lat zajmuje się planowaniem strategicznym. W przeszłości zawodowo związany z Arthur Andersen, Orange (d. Telekomunikacja Polska) oraz Dominiką Kulczyk i Jackiem Santorskim. Obecnie prowadzi własną firmę, pracując jako niezależny doradca.

O sobie:

Jest m.in. autorem pierwszego w Polsce raportu społecznego przygotowanego w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). Jako doradca Kulczyk Investments ds. CSR tworzył merytoryczną stronę RESPECT Index, pierwszego giełdowego indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych w Europie Środkowo-Wschodniej, który od 2009 r. notowany jest z sukcesem na GPW w Warszawie. Opracował autorski model oceny opłacalności inwestycji w projekty CSR. Uczestniczył w pracach nad polskim odpowiednikiem normy ISO 26000 odnoszącej się do społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracował jako ekspert projektów Programu ONZ ds. Rozwoju oraz organizacji pozarządowych.

Obszar zainteresowań CSR:

CCI, Konsumenci, Raportowanie, SRI, strategia.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.