Izabela Dyakowska

Ekspertka wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania pracodawców

Wykształcenie: politolog społeczny

Ekspertka, współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania ludzi, organizacji, pracodawców w Polsce. Na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2013 roku.

Od 16 lat na styku trzech sektorów podejmuje i rozwija partnerskie inicjatywy oparte na wolontariacie.

Właścicielka firmy konsultingowej bGOOD Consulting wspomagającej – w najlepszych praktykach społecznego zaangażowania i wolontariatu – ludzi, firmy, instytucje, organizacje. Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, pierwszej organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką wolontariatu pracowniczego & CSR. Autorka Bloga o wolontariacie pracowniczym & CSR. Certyfikowana trenerka organizacji pozarządowych i biznesu w obszarze zarządzania wolontariatem i społecznym zaangażowaniem, w tym rozwojem jednostek, zespołów pracowniczych, pracodawców, społeczności lokalnych w sytuacjach pomagania. Autorka wielu tematycznych publikacji,  autorskich szkoleń, warsztatów, wykładów, narzędzi, innowacyjnych projektów i programów społecznych.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Członkini i uczestniczka grup eksperckich przy Mazowieckim Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w Zespole ds. Wolontariatu w Polsce przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w projektach CSR dla PKPP Lewiatan. Członkini kapituł konkursów „Dobroczyńca Roku” ARFwP, “Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu” Pracodawców RP, oraz licznych wewnętrznych konkursów korporacyjnych. Konsultantka i współtwórczyni docenianych w Polsce i na świecie wolontariackich programów, projektów i akcji korporacyjnych m.in. dla Citi Handlowy, Telekomunikacji Polskiej, AVIVA, Provident, ING Bank Śląski, RWE, Żywiec, Kredyt Bank i Warta, GSK, Euroscript, PTC, Siemens, PGNiG.

Wartością jej zawodowej drogi jest odpowiedzialność społeczna, dialog i współdziałanie, nowe rozwiązania systemowe stwarzające nowe możliwości dla organizacji, instytucji i biznesu. Ze szczególną pasją poszerza horyzonty i perspektywy zarządzania, zwłaszcza w obszarach HR i komunikacji korporacyjnej o społeczne zaangażowanie najwyższych lotów. Angażuje się w rozwijanie wsparcia społecznego, przedsiębiorczości społecznej, partycypacji społecznej, partnerskiej współpracy i synergii rozproszonych działań prospołecznych – dla wspólnego dobra.

Obszar zainteresowań CSR:

Wolontariat pracowniczy, Wolontariat, CCI.

Praktyki z zakresu pracy, Zaangażowanie społeczne, Zagadnienia konsumenckie, Partycypacja społeczna, Dialog i komunikacja z interesariuszami

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.