Anna Jakób

Członek zarządu Grupy GPEC, jednej z najważniejszych firm branży energetycznej na Pomorzu. Wcześniej przez kilkanaście lat pełniła funkcje menedżerskie w branży energetycznej, dzięki czemu zdobyła dogłębną wiedzę na temat jej funkcjonowania. Od 2001 roku związana z Grupą GPEC, gdzie pracowała jako dyrektor ds. handlu, dyrektor ds. technicznych oraz zarządzała kilkoma spółkami Grupy.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej oraz MBA. Szczególną uwagę przykłada do budowy zespołów pracowników, które dzięki różnorodności doświadczeń i kompetencji pomagają osiągać cele organizacji.

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.