Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek, która od 62 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Dysponuje siecią prawie 17 tysięcy punktów sprzedaży pracujących w systemie online, który wykorzystuje  najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwiające zawieranie zakładów w czasie rzeczywistym.

Totalizator Sportowy to firma odpowiedzialna społecznie, która stale się rozwija by wyprzedzać potrzeby rynku i klientów, dbając jednocześnie o pełne bezpieczeństwo oferowanych produktów. Spółka od początku swojego powstania przekazywała fundusze na cele społeczne. Z biegiem lat jej działania w obszarze CSR zostały uporządkowane w formie strategii CSR. Od roku 2013 były realizowane projekty w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Rozrywki na lata 2013-2016. Strategia ta wspierała cele biznesowe spółki, jednocześnie uwzględniając potrzeby i oczekiwania otoczenia.

Rok 2017 był dla Totalizatora Sportowego rokiem wyjątkowym, ponieważ została znowelizowana Ustawa o grach hazardowych z 2009 roku, która w kompleksowy sposób uregulowała zagadnienia dotyczące bezpiecznej rozgrywki i troski o graczy. Wprowadzono również uregulowania dodające kolejny – obok sportu, kultury i profilaktyki antyhazardowej – fundusz wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Tym samym każdy z graczy, grając, wspiera nie tylko sport i kulturę, ale także rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Totalizator Sportowy jako jedna z 44 loterii na świecie spełnia najwyższe standardy bezpiecznej rozrywki i dysponuje najważniejszymi certyfikatami Responsible Gaming, ustanowionymi przez dwie największe organizacje – European Lotteries (EL) oraz World Lottery Association (WLA).

Fundacja LOTTO uzupełnia działania spółki w takich obszarach jak bezpieczna rozrywka, filantropia, wspieranie sportu i kultury. Realizuje również program wolontariatu pracowniczego.

Totalizator Sportowy cykliczne publikuje Raporty Odpowiedzialności Społecznej. Są one przygotowywane w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI oraz zewnętrznie weryfikowane.

Dowiedz się więcej tutaj