Provident

Społeczna Odpowiedzialność to dla Provident Polska nieodłączny element prowadzenia biznesu. Stała się ona wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju naszej organizacji.

Celem naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest budowanie długotrwałych, otwartych i opartych na zaufaniu relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy firmy: klientami, pracownikami, doradcami klienta, dostawcami, inwestorami, liderami opinii oraz lokalnymi społecznościami.

Grupa International Personal Finance, do której należy Provident jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  na indeksie firm odpowiedzialnych społecznie (FTSE4Good). Obecność na tym prestiżowym indeksie rodzi bardzo konkretne zobowiązania  dla spółki i konieczność systematycznego raportowania oraz monitorowania efektów działań CSR-owych firmy.

Działania społeczne realizujemy w obszarach, w których czujemy się kompetentni i wiemy, że nasza wiedza i doświadczenie mogą być pożyteczne dla innych – naszych klientów, pracowników, lokalnych społeczności.

Akademia Rodzinnych Finansów

akademia-rodzinnych-finansow-providentTo program edukacyjny prowadzony przez Providenta od 2007 roku. Jego głównym celem jest szerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania domowymi finansami. Uczy, jak unikać kryzysowych sytuacji oraz w jaki sposób, dzięki wielu łatwym i skutecznym zabiegom, można zacząć oszczędzać, dysponując nawet niewielkimi dochodami.

Więcej na www.arf.edu.pl

Wokół nas

wokol-nas-providentWokół Nas jest to ogólnopolski program skierowany do lokalnych społeczności, zwłaszcza tych żyjących w mniejszych miejscowościach. Spółka wsparcie kieruje tak, by włączać społecznie i finansowo, poprawiać dostęp do edukacji i przyczyniać się do równowagi życia rodzinnego społeczności lokalnych.

Chcemy też aktywizować ludzi: Pracowników, Doradców Klienta, ale też naszych Klientów. To oni zgłaszają pomysły, a następnie Rada Programowa je analizuje i wybiera najbardziej wartościowe inicjatywy.

Program „Wokół Nas” ruszył w 2013 roku. W sześciu edycjach Spółka zrealizowała 3970 projektów na kwotę prawie ponad 1 mln zł. Dzięki swoim działaniom Spółka pomogła ponad 35 tys. osób.

Więcej na http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/wokol-nas

Tak! Pomagam

tak-pomagam-providentProgram wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” to konkurs na projekty o tematyce wolontariackiej zgłaszane i realizowane przez pracowników i Doradców Klienta Providenta. Dwa razy do roku firma ogłasza konkurs, w którym najlepsze ze zgłoszonych projektów otrzymują grant na ich realizację, a także ubezpieczenie OC i NNW oraz pomoc organizacyjną. Decyzje o wyborze podejmuje Rada Programowa. Na realizację zwycięskich projektów, w każdej edycji programu firma przeznacza 100 tysięcy złotych.

„Tak! Pomagam” jest na liście najlepszych programów CSR Europe.

Więcej na http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam

Kultura Dzielenia się Wiedzą

kultura-dzielenia-providentProjekt „Kultura dzielenia się wiedzą” jest autorskim programem Providenta, będącym odpowiedzią firmy na oczekiwania środowiska akademickiego. Ma na celu przybliżenie studentom ogólnej wiedzy biznesowej w formie cyklu wykładów prowadzonych przez ekspertów – pracowników firmy. Przy realizacji projektu Provident współpracuje m.in. z Forum Młodych PKPP Lewiatan, Działem Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego oraz Young BPCC.

Więcej na http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/kultura-dzielenia-sie-wiedza

Zielony Provident

zielony-providentJako instytucja odpowiedzialna nie tylko za środowisko społeczne, ale i naturalne, kładziemy szczególny nacisk na realizację działań proekologicznych. „Zielony Provident” to program ekologiczny, który zachęca pracowników i doradców klienta do aktywnych działań proekologicznych, nie tylko w godzinach pracy, ale również w życiu prywatnym.

Cyklicznie organizujemy pikniki ekologiczne dla pracowników, kolportujemy materiały edukacyjne w Biurze Głównym i w Oddziałach, prowadzimy szkolenia z eko-jazdy oraz inne inicjatywy mające na celu przybliżenie kwestii dbałości o środowisko naturalne naszym Pracownikom.

Więcej na http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/zielony-provident

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF). Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 13 krajach na całym świecie i planuje rozwój na kolejnych rynkach. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą na rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych. Prezesem Zarządu jest David Parkinson.

Provident Polska jest firmą multikanałową i multiproduktową – dociera do wszystkich grup klientów, i oferuje szereg produktów: Pożyczkę konsumencką (w różnych wariantach: pożyczkę online, z obsługą domową lub samodzielną spłatą), pożyczkę konsolidacyjną i pożyczkę dla firm.

Jednym z filarów strategii biznesowej Providenta jest responsible lending, czyli odpowiedzialne pożyczanie. W 2014 roku Provident zaprezentował pierwszy raport społeczny na rynku pożyczkowym, w którym podsumowane zostały działania firmy w latach 2012-2013 oraz przedstawił strategię działań na kolejne lata. W 2015 roku Provident otrzymał nagrodę Etyczna Firma przyznawaną przez dziennik Puls Biznesu. W 2015 roku Provident będąc jednym z największych reklamodawców sektora finansowego, został sygnatariuszem Rady Reklamy.

Z Providentem współpracuje ponad 10 tys. osób. Firma jest trzykrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015).