Polpharma

Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Dzięki rozwojowi eksportu, inwestycjom oraz akwizycjom stworzyła międzynarodową grupę farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Grupa Polpharma należy obecnie do grona 25 największych firm generycznych na świecie, z obrotami rzędu 1 mld dolarów rocznie. Zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej innowacyjnych dużych firm w Polsce, opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Grupa Polpharma zatrudnia łącznie ok. 7000 osób, z czego ponad 4300 w Polsce.

Zasady działania Polpharmy wyznacza motto „Ludzie pomagają Ludziom”. Firma propaguje zasady profilaktyki zdrowotnej i prowadzi programy edukacyjne dla pacjentów. Zachęca swoich pracowników do wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych. W 2001 roku założyła Naukową Fundację Polpharmy, której celem jest wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Od początku swojej działalności Fundacja przyznała 59 grantów na realizację projektów badawczych oraz 27 stypendiów dla najlepszych doktorantów uczelni medycznych.

www.polpharma.pl

Informacje od Partnera

29 października 2019

Ruszył cykl animacji „Odpowiedzialny konsument”

25 września Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju rozpoczął kampanię „Odpowiedzialny konsument”. W ramach kampanii upowszechniane są broszury informacyjne i animacje opracowane przez ekspertów Grupy Roboczej ds. Konsumenckich, do której należą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji publicznych, firm oraz uczelni.

9 września 2019

Polpharma z Nagrodą Rankingu Zdrowia

Polpharma otrzymała nagrodę Rankingu Zdrowia w kategorii innowacyjność. Wyróżnienie zostało przyznane 3 września br. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Polpharma to partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

16 lipca 2019

O roli CSR w Polpharmie

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy przeprowadziło wywiad z Maciejem Ciechanowskim, ekspertem ds. społecznej odpowiedzialności i innowacji w Polpharmie. W niniejszym wywiadzie m.in. ekspert podkreślił znaczenie działalności CSR-owej w firmie.  

Zobacz wszystkie wiadomości od Polpharma »