Polpharma

Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Dzięki rozwojowi eksportu, inwestycjom oraz akwizycjom stworzyła międzynarodową grupę farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Grupa Polpharma należy obecnie do grona 25 największych firm generycznych na świecie, z obrotami rzędu 1 mld dolarów rocznie. Zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej innowacyjnych dużych firm w Polsce, opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Grupa Polpharma zatrudnia łącznie ok. 7000 osób, z czego ponad 4300 w Polsce.

Zasady działania Polpharmy wyznacza motto „Ludzie pomagają Ludziom”. Firma propaguje zasady profilaktyki zdrowotnej i prowadzi programy edukacyjne dla pacjentów. Zachęca swoich pracowników do wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych. W 2001 roku założyła Naukową Fundację Polpharmy, której celem jest wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Od początku swojej działalności Fundacja przyznała 59 grantów na realizację projektów badawczych oraz 27 stypendiów dla najlepszych doktorantów uczelni medycznych.

www.polpharma.pl

Informacje od Partnera

9 września 2019

Polpharma z Nagrodą Rankingu Zdrowia

Polpharma otrzymała nagrodę Rankingu Zdrowia w kategorii innowacyjność. Wyróżnienie zostało przyznane 3 września br. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Polpharma to partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

16 lipca 2019

O roli CSR w Polpharmie

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy przeprowadziło wywiad z Maciejem Ciechanowskim, ekspertem ds. społecznej odpowiedzialności i innowacji w Polpharmie. W niniejszym wywiadzie m.in. ekspert podkreślił znaczenie działalności CSR-owej w firmie.  

4 lipca 2019

Polpharma z tytułem Firmy Wysokiej Reputacji

Polpharma zdobyła tytuł Firmy Wysokiej Reputacji w badaniu Premium Brand 2019, które już od 14 lat mierzy poziom reputacji marek i firm w oparciu o opinie ponad 10 000 respondentów. Nagrodę firmą zdobyła również dzięki aktywnej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Zobacz wszystkie wiadomości od Polpharma »